BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thông tin kinh tế trong tỉnh

Cập nhật ngày: 11/08/2013 - 05:34
HTML clipboard

Vận tải hàng hóa

(BTNO)- * Tổng mức bán lẻ hàng hóa, dịch vụ trên địa bàn tỉnh trong tháng 7.2013 ước đạt 4.197 tỷ đồng- tăng 2,87% so tháng trước. Trong đó, kinh tế nhà nước đạt 363 tỷ đồng- tăng 7,41%; kinh tế ngoài nhà nước đạt 3.828 tỷ đồng- tăng 2,4% so với tháng trước.

* Hầu hết các sản phẩm chủ yếu của tỉnh đều có chỉ số sản xuất 7 tháng đầu năm tăng khá so cùng kỳ. Cụ thể: Bột mì tăng 8,24%; đường các loại tăng 29,23%; quần áo tăng 40,52%; giày các loại tăng 66,66%; điện thương phẩm tăng 10,08%; nước máy thương phẩm tăng 11,23%; sản lượng clanke tăng 14,64%...

* 7 tháng đầu năm, vận chuyển hàng hóa trên địa bàn tỉnh ước tính đạt 5.905.000 tấn- tăng 6,38% và luân chuyển 373.827.000 tấn.km- tăng 1,11% so với cùng kỳ. Trong đó vận tải đường bộ có khối lượng hàng hóa vận chuyển đạt 5.860.000 tấn- tăng 6,59%, luân chuyển 364.746.000 tấn.km- cũng tăng 1,61% so với cùng kỳ.

* Do giá xăng dầu các loại được điều chỉnh tăng đã ảnh hưởng làm cho giá cả một số hàng hóa, dich vụ tăng lên. Cụ thể, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 7.2013 tăng 0,35% so với tháng trước và tăng 9,03% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, chỉ số giá nhóm lương thực tháng 7.2013 tăng 0,39%, chỉ số nhóm thực phẩm tăng 0,75% so với tháng trước.

S.T