BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thông tin kinh tế trong tỉnh

Cập nhật ngày: 29/12/2011 - 12:43

(BTNO) * Khu công nghiệp và dịch vụ Bourbon An Hoà đến nay đã có 14 dự án đầu tư- trong đó có 8 dự án đầu tư nước ngoài và 6 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký là 37,58 triệu USD và 237 tỷ đồng và với diện tích cho thuê là 20,7 ha. Đã có 1 dự án đầu tư đi vào hoạt động.

* Qua điều tra, các xã nông thôn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh còn đến hơn 10.000 căn nhà tạm, nhà dột nát- trong đó riêng 25 xã điểm xây dựng nông thôn mới còn đến hơn 4.100 căn. Hiện tại, số nhà đạt chuẩn của Bộ Xây dựng chỉ mới đạt dó 35% tổng số nhà nông thôn trong toàn tỉnh.

* Năm 2011, toàn tỉnh thành lập thêm được 5 hợp tác xã lĩnh vực nông nghiệp, đồng thời giải thể 6 hợp tác xã làm ăn không hiệu quả. Luỹ kế đến nay, toàn tỉnh có 89 hợp tác xã đang hoạt động thu hút được hơn 30.000 xã viên tham gia.

Nhiều lao động có việc làm từ Chương trình QGGQVL từ NHCSXH

* Sau 9 năm thành lập, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Tân Biên đã góp phần tạo công ăn việc làm ổn định cho hơn 2.000 lượt lao động tại địa phương, giúp hơn 1.800 hộ vươn lên thoát nghèo, tạo điều kiện cho gần 1.400 học sinh sinh viên tiếp tục học hành.

S.T