BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thông tin kinh tế trong tỉnh

Cập nhật ngày: 29/06/2012 - 02:16

6 tháng đầu năm 2012, diện tích lúa trên toàn tỉnh tăng

* Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, diện tích đất còn rừng được đưa vào quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng đến năm 2020 là 175ha, trong đó có 55ha rừng trồng ở xã Tân Thành huyện Tân Châu và 120ha rừng khộp ven đường 791 thuộc huyện Tân Biên.

* Đến giữa tháng 6 năm 2012, tổng diện tích gieo trồng cả vụ Đông xuân và Hè thu trên địa bàn tỉnh thực hiện được hơn 167.800ha- xấp xỉ bằng so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, diện tích cây lúa và rau các loại tăng hơn so với cùng kỳ.

* Theo Cục Thuế tỉnh, trong 6 tháng đầu năm toàn tỉnh thực hiện thu nội địa được 1.560 tỷ đồng- so với dự toán cả năm đạt 48,75% và tăng hơn cùng kỳ khoảng 7,29%. Trong 6 tháng đầu năm tổng thu nội địa đạt chưa đến 50% do thực hiện chính sách giảm, giản thuế.

* Theo Chi nhánh NHNN tỉnh, tổng nguồn vốn hoạt động tín dụng đến cuối tháng 6 năm 2012 trên địa bàn tỉnh ước đạt hơn 22.800 tỷ đồng. So với đầu năm, tổng nguồn vốn tăng 7,9% và so với cùng kỳ tăng 21,6%.

S.T