BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thông tin kinh tế trong tỉnh

Cập nhật ngày: 12/02/2013 - 06:05

 Giao dịch tại Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Tây Ninh

(BTNO)- * Theo Cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng chung (CPI) trong tháng 1.2013 tăng 0,56% so với tháng trước và tăng 6,27% so với cùng tháng của năm trước. Trong đó, nhóm lương thực tăng 1,13%; nhóm thực phẩm tháng này tăng 1,14%; các nhóm hàng hóa dịch vụ phi lương thực, thực phẩm tăng 0,22%.

* Năm 2012, từ nguồn vốn ngân sách tỉnh đầu tư, Thị xã Tây Ninh triển khai thực hiện được 10 công trình với tổng kế hoạch vốn năm là 83,390 tỷ đồng. Trong đó có công trình cầu Quan đã kịp hoàn thành trước tết Nguyên đán Quý Tỵ phục vụ nhân dân đi lại vui xuân.

* Hoạt động của hệ thống ngân hàng trong tháng 1.2013 trên địa bàn tỉnh tương đối ổn định. Tổng nguồn vốn đến cuối tháng ước đạt 24.347 tỷ đồng- tăng 0,38% so đầu tháng và tăng 16,38% so cùng kỳ. Dư nợ cho vay đến cuối tháng ước đạt 17.270 tỷ đồng- tăng 0,93% so đầu tháng. và tăng 12,22% so cùng kỳ. (ảnh 3218a)

* Vừa qua, Sở Tài nguyên và Môi trường ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về môi trường đối với DNTN Sầm Nhứt (huyện Tân Biên) do xả nước thải vượt quy chuẩn cho phép với hàm lượng COD vượt 1,9 lần, BOD vượt 4 lần so với QCVN 40:2011/BTNMT. Mức xử phạt là 5 triệu đồng.

  S.T