Thông tin kinh tế trong tỉnh

Cập nhật ngày: 11/05/2014 - 06:41

Những đường dây điện, điện thoại ở TP Tây Ninh sẽ được ngầm hóa.

Theo đó, tổng kinh phi xây dựng khái toán là hơn 2.800 tỷ đồng, chia ra: giai đoạn 1 (từ 2014-2020) là hơn 970 tỷ đồng; giai đoạn 2 (2021- 2030) là hơn 1.600 tỷ đồng, còn lại là dự phòng.

* Theo Sở Công thương, trong tháng 4.2014, hầu hết các sản phẩm chủ yếu đều tăng so với cùng kỳ. Cụ thể: giày các loại tăng 28,11%; gạch các loại tăng 5,52%; vỏ ruột xe các loại tăng 14,41%;quần áo các loại tăng 9,98%; bột sắn tăng 9,80%; đường tăng 12,85%; xi măng tăng 19,50%...

* Tây Ninh chuẩn bị triển khai xây dựng Khu dân cư biên giới Cầu Sài Gòn 2 tại xã Tân Hòa, huyện Tân Châu. Theo quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch, Khu dân cư này có quy mô diện tích là 500 ha, bố trí 400 hộ dân đến sinh sống ổn định. Khái toán tổng kinh phí đầu tư xây dựng là 182 tỷ đồng.

* Trong 4 tháng đầu năm, diện tích nuôi trồng thuỷ sản tăng 13,08% so với cùng kỳ. Sản lượng thủy sản nuôi trồng trong tháng 4 ước đạt 4.560 tấn- tăng 10,09% so cùng kỳ, trong đó riêng sản lượng cá tra đạt 2.400 tấn- tăng 26,98% so cùng kỳ. Sản lượng sản xuất con giống thủy sản cũng đạt khoảng 17 triệu con- tăng 21,53%.

S.T