Thông tin kinh tế trong tỉnh

Cập nhật ngày: 26/04/2015 - 06:12

Cá đánh bắt trong hồ Dầu Tiếng.

* Trong quý I.2015, vốn đầu tư phát triển trên địa bàn tỉnh đạt hơn 3.600 tỷ đồng-tăng 13,71% so cùng kỳ. Trong đó: Khu vực Nhà nước thực hiện khoảng 680 tỷ đồng- tăng 15,80% so cùng kỳ; Khu vực đầu tư nước ngoài thực hiện quí hơn 810 tỷ đồng- tăng  6,97% so với cùng kỳ; Khu vực ngoài nhà nước thực hiện hơn 2.160 tỷ đồng- tăng 15,79% so cùng kỳ.

* Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện Tân Biên vừa tổ chức lễ công bố xã Thạnh Bình đạt chuẩn nông thôn mới và đạt chuẩn xã văn hóa nông thôn mới năm 2014. Xã Thạnh Bình là 1 trong 9 xã được chọn là xã điểm xây dựng nông thông mới trên địa bàn tỉnh và là 1 trong 6 xã đạt đủ 19/19 tiêu chí nông thôn mới vào cuối nam 2014.

* Theo quy hoạch, đến năm 2015, toàn tỉnh đạt diện tích gieo trồng rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP là 5.000 ha; đến năm 2020 là 15.000 - 16.000 ha. Tuy nhiên, đến cuối năm 2014, cả tỉnh chỉ mới có 3 mô hình trồng rau an toàn được cấp giấy chứng nhận VietGAP với diện tích 8,4 ha, của 26 hộ nông dân.

S.T