BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thu ngân sách trên địa bàn tỉnh đạt kết quả khả quan

Cập nhật ngày: 25/11/2010 - 10:31

Theo Nghị quyết HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 18, dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2010 là 2.206 tỷ đồng. Trong đó phần thu nội địa được giao là 1.470 tỷ đồng, thu xuất nhập khẩu là 150 tỷ đồng và các nguồn thu để lại chi quản lý qua ngân sách Nhà nước là 586 tỷ đồng. Căn cứ tiến độ thu ngân sách trong các quý đầu năm, Sở Tài chính đánh giá năm 2010 tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn sẽ đạt kết quả khá khả quan.

Năm 2010, tình hình suy giảm kinh tế dần hồi phục, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã ổn định được hoạt động sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, theo đánh giá của cơ quan chức năng thì nền kinh tế vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ, phức tạp. Chính vì thế, ngay từ đầu năm ngành Thuế đã tham mưu cho UBND tỉnh phân bổ và giao chỉ tiêu dự toán thu ngân sách năm 2010 cho các đơn vị thực hiện kịp thời, đúng theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước. Đồng thời ngành Thuế tổ chức thực hiện thu kịp thời những khoản thu, sắc thuế đã hết thời gian giãn thuế. Các địa phương được phân cấp ngân sách nên nỗ lực phấn đấu khai thác tăng thu ngay từ đầu năm. Nhờ vậy tiến độ thu ngân sách qua từng quý đều đạt cao. Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm 2010 tổng thu ngân sách toàn tỉnh thực hiện được 1.457,9 tỷ đồng- đạt hơn 66% dự toán năm và tăng hơn 50% so với cùng kỳ. Trong đó riêng phần thu nội địa thực hiện được gần 910 tỷ đồng- đạt 61,8% dự toán năm và tăng gần 50% so với cùng kỳ. Tất cả 9 huyện, thị trong 6 tháng đầu năm đều thu đạt trên 50% dự toán năm. Trong quý III, tiến độ thu ngân sách Nhà nước tiếp tục tăng. Đến cuối tháng 9, toàn tỉnh đã thu ngân sách được hơn 2.100 tỷ đồng- đạt đến hơn 96% dự toán cả năm và tăng gần 43% so với cùng kỳ. Trong đó riêng phần thu nội địa đã thực hiện được 1.374,7 tỷ đồng- đạt 93,5% dự toán cả năm và tăng hơn 47% so với cùng kỳ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Hùng Việt trao bằng khen cho những doanh nghiệp thực hiện tốt nghĩa vụ thuế

Theo tiến độ thu ngân sách trong 3 quý đầu năm, Sở Tài chính dự báo khả năng thu ngân sách cả năm 2010 sẽ đạt kết quả rất khả quan. Cụ thể là tổng thu ngân sách năm 2010 có thể thực hiện được hơn 2.941 tỷ đồng- đạt 133,3% dự toán cả năm và tăng đến 32,5% so với năm 2009. Trong đó phần thu nội địa sẽ thực hiện được 1.935 tỷ đồng- đạt 131,6% dự toán năm và tăng hơn 37% so với năm 2009. Nếu phân theo từng khoản thu, loại thuế theo dự toán HĐND giao thì dự báo năm 2010 sẽ có 14/15 khoản thu đạt và vượt dự toán, trong đó có khoản thu vượt rất cao như: thu tại xã đạt 252%, thu doanh nghiệp Nhà nước địa phương đạt 155,4%, thu thuế công thương nghiệp dịch vụ ngoài quốc doanh đạt hơn 143%, thu thuế thu nhập cá nhân đạt gần 140%... Riêng khoản thu phí xăng dầu nhiều năm qua thu không đạt, nhưng năm nay dự báo sẽ thu đạt hơn 100%. Chỉ có khoản thu tiền bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước thực hiện ước đạt chừng 10% dự toán, nhưng không làm ảnh hưởng đáng kể đến nguồn thu chung do khoản thu này chiếm tỷ trọng rất nhỏ trong tổng thu ngân sách. Riêng phần thu ngân sách phân cấp cho các huyện thị thì năm 2010 tất cả các huyện thị đều thu vượt dự toán. Trong đó huyện Tân Châu thu ngân sách vượt cao nhất- dự báo đạt đến hơn 158% so với dự toán năm. Huyện thu ngân sách đạt thấp nhất là Hoà Thành cũng đạt hơn 110% dự toán cả năm.

Phân tích về nguyên nhân khiến công tác thu ngân sách Nhà nước năm nay đạt khá cao, Sở Tài chính cho rằng chủ yếu là do sự nỗ lực chủ quan của các cấp, các ngành- đặc biệt là ngành Thuế. Bởi vì thực tế, những yếu tố khách quan trong năm 2010 không tạo thuận lợi cho công tác thu ngân sách do giá cả tăng, giảm bất thường và có chiều hướng tăng mạnh trong những tháng cuối năm khiến cho thị trường bất động sản bị ảnh hưởng, kéo theo các khoản thu liên quan đến nhà đất đều bị giảm so với năm 2009. Trong đó khoản thu từ tiền bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước giảm đến hơn 90%, khoản thu từ sử dụng đất cũng giảm đến hơn 30%. Tuy nhiên, ngành Thuế đã tập trung khai thác các nguồn thu ngay từ đầu năm, hằng tháng có đánh giá tình hình thu và đề ra giải pháp tăng các khoản thu, sắc thuế có kết quả thu đạt thấp. Ngành Thuế cũng tập trung rà soát, đối chiếu, điều chỉnh, xác định cụ thể số nợ thuế của từng doanh nghiệp để triển khai giao chỉ tiêu thu nợ thuế cụ thể đến từng đơn vị quản lý thu.

Bên cạnh đó, về phía các cơ sở sản xuất kinh doanh năm 2010 có nhiều doanh nghiệp quy mô lớn duy trì và phát triển được hiệu quả sản xuất- kinh doanh nên thực hiện nghĩa vụ thuế có tăng hơn so với năm trước. Đồng thời qua công tác tuyên truyền, vận động và khen thưởng kịp thời của ngành Thuế, hầu hết các đơn vị sản xuất- kinh doanh trong tỉnh đã nâng cao ý thức về nghĩa vụ thuế và đã thực hiện việc nộp ngân sách ngày càng tốt hơn.

SƠN TRẦN