BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thu NSNN 3 tháng đầu năm: Ước đạt gần 950 tỷ đồng

Cập nhật ngày: 29/03/2011 - 10:55

(BTNO) - Theo UBND tỉnh, trong tháng 3.2011, ước tổng thu ngân sách địa phương đạt 287 tỷ đồng, trong đó thu nội địa đạt 220 tỷ đồng.

Luỹ kế, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh ước thực hiện 948,86 tỷ đồng, đạt 31,63% dự toán (dự toán: 3.000 tỷ đồng), tăng 30,2% so cùng kỳ (CK). Trong đó thu nội địa đạt 705,256 tỷ đồng, đạt 34,24% dự toán, tăng 52,65% so CK; thu thuế xuất nhập khẩu 56,282 tỷ đồng, đạt 35,18% dự toán, tăng 78,5% so CK; thu được để lại chi quản lý qua ngân sách Nhà nước 187 tỷ đồng, đạt 24,02% dự toán, bằng 79,7% so CK.

3 tháng đầu năm, chi đầu tư phát triển 75,2 tỷ đồng, đạt 16,80% dự toán, bằng 75,9% so với CK.

Trong tháng 3.2011, chi ngân sách 232,1 tỷ đồng. Luỹ kế 621,6 tỷ đồng, đạt 18,2% dự toán, bằng 95,48% so với CK. Trong đó, chi thường xuyên 476,3 tỷ đồng, đạt 22,86% dự toán, tăng 21% so CK; chi đầu tư phát triển 75,2 tỷ đồng, đạt 16,80% dự toán, bằng 75,9% so với CK.

Về hoạt động Ngân hàng, tổng nguồn vốn ước đến tháng 3.2011 đạt gần 17.500 tỷ đồng, tằng gần 9% so tháng 12.2010, tăng 50% so với CK. Trong đó, nguồn vốn huy động ước đạt 13.259 tỷ đồng, tăng gần 8,8% so tháng 12.2010 và tăng 56,66% so CK.

Dư nợ cho vay đến cuối tháng 3.2011 ước đạt hơn 13.803 tỷ đồng, tăng 5,6% so với tháng 12.2010 và tăng hơn 32% so với CK. Nợ xấu chiếm 1,22% so với tổng dư nợ.

HY UYÊN