Thực hiện nghiêm quy định về việc tặng, nhận quà trong dịp Tết

Cập nhật ngày: 18/01/2020 - 14:25

BTNO - UBND tỉnh vừa có văn bản yêu cầu thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về sử dụng tài sản công, tặng quà, nhận quà và nộp lại quà tặng theo quy định trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020.

UBND tỉnh nhấn mạnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Giám đốc các doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh tổ chức triển khai, quán triệt cho cán bộ, công chức, viên chức Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 19.12.2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.

Nghiêm cấm việc biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo cấp trên, cấp trên “tranh thủ” cấp dưới với mọi hình thức theo chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Nghi định số 59/2019/NĐ-CP ngày 1.7.2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng.

Cơ quan, tổ chức, đơn vị, người có chức vụ, quyền hạn chỉ được sử dụng tài chính công, tài sản công để làm quà tặng vì mục đích từ thiện, đối ngoại và thực hiện chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật; không được trực tiếp hoặc gián tiếp nhận quà tặng dưới mọi hình thức của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan đến công việc do mình giải quyết hoặc thuộc phạm vi quản lý của mình.

Trường hợp khi nhận được quà tặng không đúng quy định thì phải từ chối; trường hợp không từ chối được, phải báo cáo Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị mình hoặc Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp trên trực tiếp và giao lại quà tặng cho bộ phận chịu trách nhiệm quản lý quà tặng của cơ quan, đơn vị để xử lý theo quy định…

Đ.H