BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thường trực HĐND tỉnh đề nghị các sở ngành bổ sung, hoàn thiện báo cáo 

Cập nhật ngày: 02/04/2024 - 19:45

BTNO - Tiếp tục chương trình khảo sát về công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) gắn với chuyển đổi số giai đoạn 2021-2023, phục vụ công tác giám sát của HĐND tỉnh, chiều 2.4, đoàn khảo sát số 1 làm việc với các sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

Bà Nguyễn Đài Thy- Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, trưởng đoàn khảo sát đề nghị các sở hoàn thiện báo cáo.

Bà Nguyễn Đài Thy- Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh, trưởng đoàn khảo sát số 1 chủ trì buổi làm việc. 

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH), Tài nguyên và Môi trường (TN&MT), Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) báo cáo về tình hình thực hiện công tác cải cách TTHC gắn với chuyển đổi số của ngành trong giai đoạn 2021-2023.

Theo đó, nhìn chung các sở, ngành đều thực hiện nghiêm quy trình giải quyết TTHC; nỗ lực nâng cao chất lượng giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, bố trí công chức tiếp nhận và trả kết quả tại các điểm tiếp nhận của ngành và tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn và trước hạn của sở NN&PTNT đạt trên 90%, sở LĐ-TB&XH đạt tỷ lệ trên 99%; tỷ lệ hồ sơ TTHC được tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ công trực tuyến ngày càng tăng.

Riêng đối với Sở TN&MT, số hồ sơ giải quyết trễ hạn, nhất là lĩnh vực đất đai còn khá lớn. Đặc biệt, năm 2022, số lượng hồ sơ đất đai ở các chi nhánh tăng đột biến, trong khi đó nhân sự thiếu, cơ sở vật chất chưa bảo đảm để giải quyết khối lượng lớn hồ sơ dẫn đến bị trễ so với ngày hẹn trả kết quả. Việc liên thông giữa phần mềm chuyên ngành về quản lý cơ sở dữ liệu đất đai và phần mềm một cửa điện tử chưa thực hiện thông suốt, vẫn còn tình trạng phải nhập dữ liệu đầu vào trên cả hai hệ thống phần mềm. Cơ chế phối hợp giữa cơ quan tài nguyên môi trường và thuế chưa thống nhất, gây khó khăn trong việc liên thông chuyển thông tin thực hiện nghĩa vụ tài chính qua hình thức điện tử.  

Lãnh đạo Sở TN&MT báo cáo về triển khai cơ sở dữ liệu đất đai.

Lãnh đạo 3 sở cũng nêu một số khó khăn đặc thù của ngành trong công tác cải cách TTHC gắn với chuyển đổi số về tỷ lệ hồ sơ trực tuyến, thanh toán trực tuyến; khó khăn trong thực hiện quy định chi hỗ trợ hàng tháng cho đối tượng người có công và bảo trợ xã hội qua thẻ ngân hàng; một số thủ tục lĩnh vực TN&MT cán bộ phải điều chỉnh trên hồ sơ gốc hoặc khảo sát thực địa, thành phần hồ sơ phức tạp, khó thực hiện trực tuyến…

Trên cơ sở trao đổi thảo luận và báo cáo tại buổi làm việc, bà Nguyễn Đài Thy- Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, trưởng đoàn khảo sát đề nghị các sở tiếp tục hoàn thiện báo cáo theo văn bản đề nghị của đoàn khảo sát.

Theo đó, báo cáo phải bám sát các mục tiêu của công tác cải cách TTHC, đánh giá tiến độ thực hiện và ước thực hiện đến năm 2025; những chỉ tiêu nào khả năng không đạt cần nêu nguyên nhân khách quan, chủ quan; công tác phối hợp giữa các ngành; khó khăn, vướng mắc về quy định của pháp luật hoặc quy định của tỉnh trong công tác cải cách TTHC gắn với chuyển đổi số.

Bên cạnh đó, các sở cũng báo cáo việc thực hiện gửi số liệu về Trung tâm điều hành thông minh (IOC) tỉnh.  

Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Trương Thị Phương Thảo phát biểu về việc thực hiện chi trả tiền hỗ trợ hằng tháng cho đối tượng người có công và bảo trợ xã hội qua thẻ ngân hàng.

Trưởng đoàn khảo sát đề nghị Sở TN&MT báo cáo bổ sung về lộ trình xây dựng, vận hành cơ sở dữ liệu đất đai; việc công bố công khai các quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, giá đất và một số nội dung liên quan liên thông tính thuế giữa ngành TN&MT và ngành Thuế; Sở LĐTB&XH báo cáo thêm tình hình vận hành các phần mềm hiện nay của Bộ đang triển khai; Sở NN&PTNT tiếp tục nghiên cứu và triển khai hiệu quả hơn về thanh toán trực tuyến đối với các thủ tục của ngành.

Tuệ Lâm