Thường trực HĐND tỉnh giám sát công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo năm 2019 

Cập nhật ngày: 22/10/2019 - 08:56

BTNO - Chiều 21.10, Thường trực HĐND tỉnh Tây Ninh tổ chức giám sát công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo năm 2019 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Ông Nguyễn Thành Tâm- Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các Phó chủ tịch Phan Thị Điệp, Nguyễn Thanh Phong chủ trì buổi làm việc.

Tham dự có ông Nguyễn Thanh Ngọc- Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ngành liên quan; lãnh đạo các ban HĐND tỉnh và các huyện, thành phố.

Ông Nguyễn Thành Tâm- Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi giám sát.

Tại buổi giám sát, được sự uỷ quyền của lãnh đạo tỉnh, đại diện Thanh tra tỉnh báo cáo Dự thảo tình hình công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2019 trên địa bàn. Theo đó, tình hình khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân có tăng (chủ yếu việc cũ, đã được giải quyết), số vụ việc mới thuộc thẩm quyền giải quyết giảm mạnh (khiếu nại giảm 47%, tố cáo giảm 6%) so với cùng kỳ năm 2018, nội dung chủ yếu liên quan đến lĩnh vực đất đai.

Các cấp, các ngành trong tỉnh cơ bản thực hiện đúng các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo nhất là việc tiếp công dân định kỳ, chấp hành khá tốt các quy định về thụ lý giải quyết, việc đối thoại và thi hành quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận nội dung tố cáo; UBND tỉnh đã chỉ đạo cho các cấp, các ngành chấn chỉnh những thiếu sót, tồn tại mà HĐND tỉnh đã kiến nghị sau giám sát năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019; việc phân loại xử lý đơn ngày càng chặt chẽ, đúng theo quy định; việc tiếp nhận, thụ lý đúng theo trình tự, thủ tục, coi trọng công tác hòa giải, đối thoại ngay tại cơ sở.

Trong thời gian qua, UBND tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời ban hành nhiều văn bản về tuyên truyền phổ biến pháp luật, chấn chỉnh, tăng cường về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ và của Tỉnh ủy, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức các cấp, các ngành về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo; các cấp, các ngành đã phối hợp tốt hơn trong công tác tiếp nhận, xử lý, giải quyết khiếu nại, phản ánh, kiến nghị của công dân...

Ông Nguyễn Thanh Ngọc-Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Bên cạnh những việc làm được, trong công tác này cũng còn một số hạn chế, đó là: việc tiếp công dân của các cấp, các ngành còn chưa theo kế hoạch (trừ các cơ quan lãnh đạo cấp tỉnh), phần lớn ở các cấp huyện, xã là tiếp theo định kỳ, không có kế hoạch cụ thể, không nắm chắc được nội dung, diễn biến vụ việc, chuẩn bị không chu đáo nên chất lượng tiếp, giải thích không cao; một số cán bộ tiếp công dân ở cơ sở có trình độ, nghiệp vụ còn hạn chế, chưa nhận diện được bản chất nội dung đơn, nên việc phân loại, xử lý đơn còn lúng túng.

Về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo tiến độ giải quyết còn chậm; vẫn còn nhiều đơn giải quyết quá hạn là do các vụ việc phát sinh dồn vào một thời điểm, tính chất phức tạp, liên quan đến bồi thường, một số vụ việc công tác xác minh, đề xuất ban đầu chưa đầy đủ, chặt chẽ, phải họp nhiều lần để chỉ đạo, xử lý. Việc thực hiện chế độ, chính sách cho người thực hiện công tác tiếp công dân của một số xã chưa theo đúng quy định, lý do chưa lập dự toán hàng năm, chưa chủ động việc cân đối nguồn chi; các đơn vị cấp trên trực tiếp thiếu kiểm tra, hướng dẫn cho cấp xã lập dự toán.

Đại diện ngành Thanh tra cũng đã đề nghị các ngành chức năng kiên quyết từ chối tiếp công dân và không chuyển đơn khiếu nại, tố cáo về UBND tỉnh đối với những vụ việc đã giải quyết đúng pháp luật, hết thẩm quyền, đã có ý kiến kết luận của bộ, ngành trung ương và Thủ tướng Chính phủ. Kiến nghị Thường trực HĐND tỉnh tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chuyên đề đối với cấp huyện, các sở ngành việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính, thực hiện các dự án nhất là dự án liên quan đến đất đai, giải phóng mặt bằng, đầu tư, xây dựng, giao thông, môi trường... nhằm góp phần chấn chỉnh, hạn chế phát sinh khiếu nại, tố cáo.

Ông Trần Văn Minh Trí-Chánh Thanh tra tỉnh phát biểu giải trình một số vấn đề mà các đại biểu chất vấn.

Tiếp tục thực hiện nghiêm túc quy định của pháp luật về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; chấn chỉnh công tác tiếp công dân, việc tiếp công dân phải có kế hoạch, khắc phục tình trạng bị động, dân đến thì tiếp. Tăng cường công tác hòa giải ở cơ sở, trực tiếp đối thoại với công dân, nhất là vụ việc phức tạp, đông người, đẩy nhanh tiến độ giải quyết, bảo đảm thời hạn giải quyết theo quy định.

Lãnh đạo HĐND tỉnh, các Ban của HĐND và các huyện, thành phố có nhiều ý kiến đóng góp cho dự thảo báo cáo được trình bày tại hội nghị. Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra tỉnh cũng đã có những giải trình, làm rõ  thêm.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Thanh Ngọc- Phó Chủ tịch UBND tỉnh thẳng thắn nhìn nhận những mặt làm được và chưa được trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo của các cấp, các ngành, nhằm tập trung khắc phục những hạn chế để làm tốt hơn.

Ông Nguyễn Thanh Ngọc cho biết, UBND tỉnh quan tâm đến vấn đề kiện toàn cán bộ tại bộ phận giải quyết khiếu nại, tố cáo để đáp ứng với nhiệm vụ trong tình hình mới; đồng thời nhắc nhở các đơn vị liên quan cần thường xuyên tập huấn cho đội ngũ làm công tác tiếp dân; đẩy mạnh việc tuyên truyền về kiến thức pháp luật cho người dân, đặc biệt là vùng sâu, vùng nông thôn; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra; cần thực hiện việc đánh giá, xếp hạng các đơn vị có tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo của người dân hàng năm; kiên quyết xử lý đối tượng cố tình lợi dụng việc khiếu nại, tố cáo để chống phá, phá hoại...

Đại biểu HĐND tỉnh Phạm Văn Đặng phát biểu ý kiến.

Phát biểu kết luận buổi giám sát, ông Nguyễn Thành Tâm- Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu UBND tỉnh quan tâm, giải quyết một số vấn đề về: tiếp tục tăng cường tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về đất đai, khiếu nại – tố cáo,.. đến người dân; tiếp tục quan tâm tổ chức tập huấn chuyên đề về công tác tiếp công dân; phân loại, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo của công dân; tiếp tục củng cố, kiện toàn bộ máy, nhân sự làm công tác tiếp dân; đảm bảo giải quyết kịp thời chế độ, chính sách đối với cán bộ làm công tác tiếp dân; chỉ đạo Thanh tra tỉnh tăng cường theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra để kịp thời tham mưu khắc phục, chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót trong công tác tiếp công dân; chỉ đạo Sở TN&MT, UBND cấp huyện tập trung rà soát, thu hồi giấy CNQSDĐ cấp sai, cấp trùng thửa, lộn thửa; xử lý trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Tiếp tục tăng cường thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của thủ trưởng sở, ngành, chủ tịch UBND cấp huyện trong công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, nhất là những vụ việc khiếu nại, tố cáo đã được UBND tỉnh có văn bản chỉ đạo, xử lý; kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với những cá nhân lợi dụng khiếu nại, tố cáo để kích động, gây rối trật tự công cộng; chỉ đạo sở, ngành và UBND huyện, thành phố xử lý, phản hồi kịp thời kết quả giải quyết đơn thư do Thường trực HĐND tỉnh chuyển đến.

Hữu Thiện