Thường trực HĐND tỉnh: Tổ chức họp báo thông báo chương trình Kỳ họp thứ 1 

Cập nhật ngày: 25/06/2021 - 20:21

BTNO - Chiều 25.6, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức họp báo thông báo chương trình Kỳ họp thứ 1 HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021- 2026.

Ông Dương Quốc Khánh- Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội- HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Ông Dương Quốc Khánh-Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp. Tham dự cuộc họp có ông Nguyễn Thanh Phong-Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, lãnh đạo, biên tập viên, phóng viên các cơ quan thông thấn, báo chỉ trong tỉnh.

 Tại cuộc họp, ông Dương Quốc Khánh thông báo nội dung, chương trình, thời gian, địa điểm Kỳ họp thứ 1 HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021- 2026.

Theo đó, Kỳ họp HĐND lần này sẽ được tổ chức từ ngày 30.6 đến ngày 2.7.2021, địa điểm Hội trường A Tỉnh ủy. Kỳ họp sẽ xem xét, thông qua những nội dung quan trọng, như Ủy ban bầu cử tỉnh báo cáo kết quả cuộc bầu cử đại biểu HĐND tỉnh Tây Ninh Khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026; bầu các chức danh của HĐND tỉnh Khóa X, nhiệm kỳ 2021–2026; bầu các chức danh của UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Kỳ họp cũng sẽ xem xét các báo cáo của HĐND tỉnh, như báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm 2021 của Thường trực và các Ban của HĐND tỉnh; Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 19 HĐND tỉnh.

Kỳ họp cũng sẽ xem xét 9 báo cáo của UBND tỉnh, trong đó có báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư xây dựng cơ bản, ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2021 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021.

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 sẽ xem xét thông qua 16 dự thảo Nghị quyết chuyên đề. Trong đó có dự thảo Nghị quyết về kế hoạch tài chính - ngân sách 5 năm giai đoạn 2021 – 2025, Nghị quyết quy định mức hỗ trợ đối với trẻ em mầm non là con công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp; mức hỗ trợ đối với giáo viên mầm non làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non, dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Ngoài ra, kỳ họp lần này còn xem xét các báo cáo của UBND tỉnh, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Cục Thi hành án dân sự tỉnh v.v...

Đại Dương