Thời Sự - Chính trị   Thời Sự - Chính trị

Thượng tướng Võ Trọng Việt được rút khỏi danh sách ứng cử đại biểu QH khoá XV 

Cập nhật ngày: 21/04/2021 - 09:54

Thượng tướng Võ Trọng Việt, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh được rút khỏi danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV vì lý do sức khỏe.

Danh sách thông qua tại hội nghị hiệp thương lần 3 vừa qua có tổng cộng 205 ứng viên ở Trung ương ứng cử. Tuy nhiên, theo Nghị quyết của Hội đồng Bầu cử Quốc gia về phân bổ người ứng cử ở Trung ương về địa phương do Chủ tịch Vương Đình Huệ ký ban hành thì chỉ còn 203 ứng cử viên.

Ban Công tác Đại biểu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho biết, có 2 người rút khỏi danh sách ứng cử viên ở Trung ương là Thượng tướng Võ Trọng Việt, Chủ nhiệm Ủy ban An ninh Quốc phòng của Quốc hội khóa XIV và bà Phạm Thị Bích Ngọc, Hàm vụ trưởng Văn phòng Quốc hội, Đại sứ Việt Nam tại Srilanka kiêm nhiệm Maldives.

Trường hợp của Thượng tướng Võ Trọng Việt là vì lý do sức khỏe. Căn cứ vào tình hình sức khỏe hiện nay của ông Việt, Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã xem xét và đưa ông ra khỏi danh sách. Hiện tại, ông vẫn đang nằm viện điều trị.

Đối với trường hợp thứ hai, bà Phạm Thị Bích Ngọc có đơn gửi Hội đồng Bầu cử Quốc gia xin rút vì lý do gia đình. Trên cơ sở đơn của bà Ngọc, Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã đồng ý cho bà Ngọc rút khỏi danh sách các ứng cử viên Trung ương.

Thượng tướng Võ Trọng Việt, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh được rút khỏi danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV vì lý do sức khỏe.

Sau khi Hội đồng Bầu cử Quốc gia công bố danh sách chính thức những người ứng cử theo từng đơn vị bầu cử trong cả nước, cơ quan, tổ chức, đơn vị có người ứng cử đại biểu Quốc hội thông báo cho người ứng cử của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình sắp xếp thời gian về địa phương nơi ứng cử để thực hiện quyền vận động bầu cử theo Kế hoạch của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Người ứng cử ở địa phương nào thì chủ động liên hệ với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi đó để biết kế hoạch và lịch tiếp xúc cử tri.

Thời gian tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri để người ứng cử vận động bầu cử được thực hiện từ ngày công bố danh sách chính thức những người ứng cử và kết thúc trước thời điểm bắt đầu bỏ phiếu 24 giờ (trước 7h ngày 22/5/2021).

Tại các cuộc tiếp xúc cử tri mỗi ứng cử viên phải trình bày chương trình hành động và chương trình hành động của các ứng cử viên sẽ được Mặt trận lưu giữ đề làm cơ sở giám sát hoạt động của đại biểu nếu trúng cử.

Cùng với đó, việc công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội theo từng đơn vị bầu cử trong cả nước; công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân theo từng đơn vị bầu cử tại địa phương được thực hiện chậm nhất là vào ngày 28/4 (25 ngày trước ngày bầu cử); việc công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội theo từng đơn vị bầu cử ở từng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được thực hiện chậm nhất là vào ngày 3/5 (20 ngày trước ngày bầu cử).

Các Tổ Bầu cử thực hiện việc niêm yết danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân kèm theo tiểu sử tóm tắt của từng người ở khu vực bầu cử chậm nhất  vào ngày 3/5 (20 ngày trước bầu cử).

Nguồn VTC