BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tỉnh đoàn Tây Ninh: “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh" và bảo vệ chủ quyền biên giới, biển đảo 

Cập nhật ngày: 18/02/2024 - 16:13

BTNO - Hội nghị tuyên truyền về ý nghĩa, lợi ích của việc thực hành tiết kiệm ở nơi làm việc và trong cuộc sống theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tuyên truyền về các hành động chống phá của các thế lực thù địch trong và ngoài nước...

Thực hiện chuyên đề “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí” năm 2024 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và công tác tuyên truyền về biên giới, biển đảo của Trung ương Đoàn, ngày 16.2, Tỉnh đoàn Tây Ninh tổ chức hội nghị báo cáo viên và thông tin tuyên truyền viên quý I năm 2024. Chương trình có sự tham dự của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn và gần 60 cán bộ, đoàn viên thanh niên (ĐVTN) các huyện, thị, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Anh Châu Trần Nhật Minh– Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn báo cáo, cung cấp thông tin tuyên truyền về các hoạt động bảo vệ biên giới, hải đảo của nước ta.

Hội nghị diễn ra với 3 nội dung: Chuyên đề năm 2024 “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí”; thông tin tuyên truyền sự kiện 50 năm Trung Quốc sử dụng vũ lực chiếm đóng trái phép quần đảo Hoàng Sa (19.1.1974-19 1.2024); thông tin tuyên truyền kỷ niệm 45 năm Cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ Quốc (17.2.1979-17.2.2024).

Hội nghị tuyên truyền về ý nghĩa, lợi ích của việc thực hành tiết kiệm ở nơi làm việc và trong cuộc sống theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tuyên truyền về các hành động chống phá của các thế lực thù địch trong và ngoài nước đối với nước ta ở các khu vực biên giới, biển đảo trong các giai đoạn lịch sử, phát triển đất nước.

Các cán bộ, ĐVTN lắng nghe nội dung tuyên truyền từ báo cáo viên.

Phát biểu tại hội nghị, anh Nguyễn Thanh Tùng – Bí thư Tỉnh đoàn nhấn mạnh, công tác tuyên truyền về chuyên đề “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh” và bảo vệ biên giới, biển đảo là những nhiệm vụ quan trọng của thanh niên trong việc bảo vệ tư tưởng của Đảng và toàn vẹn lãnh thổ của đất nước.

Anh Nguyễn Thanh Tùng– Bí thư Tỉnh đoàn kêu gọi các cấp bộ đoàn, ĐVTN tích cực tuyên truyền về phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và bảo vệ biên giới, biển đảo.

Để phát huy hơn nữa vai trò của thanh niên trong thời kỳ đổi mới, Bí thư Tỉnh đoàn kêu gọi tất cả các cấp bộ đoàn, cán bộ thanh niên tích cực thực hiện công tác định hướng, tuyên truyền các hoạt động chính trị của Đảng, Nhà nước đến ĐVTN tỉnh nhà.

Ngọc Bích