Thời Sự - Chính trị   Cải cách hành chính

Tỉnh kiểm tra công tác cải cách hành chính ở Thành phố Tây Ninh 

Cập nhật ngày: 26/08/2022 - 14:16

BTNO - Sáng 25.8, đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính tỉnh Tây Ninh do ông Nguyễn Trung Hiếu- Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Tây Ninh làm trưởng đoàn có buổi làm việc tại thành phố Tây Ninh.

Tiếp đoàn có ông Phạm Trung Chánh- Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Thành phố, lãnh đạo các phòng, ban và lãnh đạo Uỷ ban nhân dân phường, xã.  

Công tác cải cách hành chính tiếp tục được Thành uỷ, UBND Thành phố quan tâm chỉ đạo sát sao, quyết liệt. UBND Thành phố ban hành và triển khai đầy đủ, kịp thời các nội dung chỉ đạo, hướng dẫn triển khai của tỉnh; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trên tất cả lĩnh vực tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước, đẩy mạnh tiếp nhận hồ sơ trực tuyến, thanh toán trực tuyến, số hoá thủ tục hành chính.

Việc công khai thủ tục hành chính trên địa bàn Thành phố được thực hiện tốt. Hiện nay, bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn Thành phố đã đi vào hoạt động ổn định, giảm tỷ lệ hồ sơ trễ hẹn đáng kể, tạo thuận lợi cho cá nhân, tổ chức thực hiện các giao dịch thủ tục hành chính nhanh chóng, chính xác, tiết kiệm.

Quang cảnh buổi làm việc

Quang cảnh buổi làm việc.

Đến ngày 15.7, bộ phận Một cửa Thành phố, tiếp nhận 4.259 hồ sơ. Trong đó đã giải quyết 4.237 hồ sơ, giải quyết trước hạn, đúng hạn 4.221 hồ sơ; giải quyết trễ hạn 16 hồ sơ, giải quyết qua dịch vụ công quốc gia 561 hồ sơ, qua tiếp nhận trực tuyến 2.407 hồ sơ, bưu chính công ích 35 hồ sơ.

Bộ phận Một cửa phường, xã tiếp nhận 10.753 hồ sơ. Trong đó đã giải quyết 10.750 hồ sơ, giải quyết trước hạn, đúng hạn 10.744 hồ sơ; giải quyết trễ hạn 5 hồ sơ, giải quyết qua dịch vụ công quốc gia 5.990 hồ sơ, qua tiếp nhận trực tuyến 8.170 hồ sơ, bưu chính công ích 501 hồ sơ.

UBND Thành phố triển khai kịp thời, hiệu quả tinh gọn bộ máy các cơ quan chuyên môn thành phố, đơn vị sự nghiệp công lập bảo đảm hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Bố trí đúng người, đúng việc theo vị trí việc làm. Đã giải thể Phòng Y tế Thành phố và chuyển chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực y tế từ Phòng Y tế thành phố vào Văn phòng HĐND và UBND thành phố. Thực hiện phân loại mức tự chủ tài chính đối với 48 đơn vị sự nghiệp công thuộc UBND Thành phố.

Hệ thống quản lý văn bản và điều hành EGov được triển khai đồng bộ và liên thông đến 100% các cơ quan, đơn vị thành phố đến phường, xã. Thành phố đã triển khai tổ công nghệ số cộng đồng tại 10 phường, xã, qua đó tuyên truyền, giúp đỡ người dân trong việc thực hiện thủ tục hành chính qua mạng như tạo tài khoản dịch vụ công, nộp hồ sơ trực tuyến, thanh toán trực tuyến và sử dụng các ứng dụng tiện ích được cung cấp trên các ứng dụng di động, thiết bị thông minh.

Ảnh minh họa. Công an Thành phố hướng dẫn người tạo tài khoản dịch vụ công

Công an Thành phố hướng dẫn người dân tạo tài khoản dịch vụ công (Ảnh minh họa)

Các thành viên đoàn kiểm tra của tỉnh kiểm tra việc thực hiện giải quyết thủ tục hành chính của Thành phố và phường, xã qua các hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính. Đồng thời trao đổi những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện cải cách hành chính để từ đó đoàn có giải pháp và ghi nhận để đề xuất các cấp có hướng giải quyết nhằm nâng cao chất lượng cải cách hành chính trong thời gian tới.

Phương Ngân