Tỉnh uỷ Tây Ninh: Giao ban công tác 6 tháng đầu năm 2019 

Cập nhật ngày: 25/06/2019 - 19:01

BTNO - Sáng 25.6, Tỉnh ủy Tây Ninh tổ chức hội nghị trực tuyến giao ban công tác 6 tháng đầu năm 2019. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Minh Tân chủ trì hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị, Tỉnh ủy Tây Ninh cho biết trong 6 tháng qua Tỉnh uỷ đã tập trung lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội xây dựng Nghị quyết và chương trình công tác năm 2019 bám sát định hướng chỉ đạo và Nghị quyết của các cấp, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ, kế hoạch đề ra.

Quang cảnh hội nghị.

6 tháng đầu năm, kinh tế tăng trưởng ổn định, GRDP tăng 8,5%; giá trị sản xuất nông - lâm - thuỷ sản, công nghiệp, thương mại, dịch vụ đều tăng. Đầu tư phát triển trên địa bàn tỉnh tăng 24,6%, thu hút đầu tư nước ngoài tăng 98,2% và xếp thứ 6/63 tỉnh, thành phố trong 5 tháng đầu năm.

Tuy nhiên, đầu tư trong nước chỉ đạt 3.495,2 tỷ đồng, giảm 53% so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh 5.204,5 tỷ đồng, đạt 65,1% Nghị quyết năm, tăng 38,4% so với cùng kỳ; đồng thời kiểm soát chặt chẽ, đúng quy định với tổng chi từ ngân sách các địa phương là 4.454,2 tỷ đồng, tăng 32,5% so với cùng kỳ.

Lãnh đạo thực hiện tốt các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo; các hoạt động văn hoá, xã hội, y tế, giải quyết việc làm được quan tâm thực hiện. Công tác an sinh xã hội và phúc lợi xã hội được bảo đảm. Công tác phòng, chống dịch bệnh được đặc biệt chú trọng, triển khai thực hiện kịp thời, thời gian qua dịch bệnh lớn, nguy hiểm không xảy ra trên địa bàn tỉnh.

An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên tuyến biên giới và trong nội địa tiếp tục được giữ vững ổn định. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác quân sự - quốc phòng địa phương, giữ vững thế trận quốc phòng toàn dân. Chỉ đạo các ngành chức năng thường xuyên mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, thực hiện tốt công tác phòng, chống buôn lậu qua biên giới. Công tác tuần tra, kiểm soát bảo đảm an toàn giao thông được thực hiện thường xuyên, góp phần kéo giảm TNGT, 6 tháng đầu năm xảy ra 61 vụ tai nạn, giảm cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ.

Tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách tư pháp; công tác tiếp dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo kịp thời theo đúng trình tự quy định. Lãnh đạo, chỉ đạo các cấp uỷ đảng thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Tăng cường các biện pháp thanh tra, kiểm tra, chú trọng vào các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Minh Tân phát biểu kết luận hội nghị.

Các cấp uỷ đảng, chính quyền, MTTQ, tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng các cấp tiếp tục thực hiện tốt vai trò giám sát, phản biện, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, nhất là việc giám sát của Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội, nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên; hướng dẫn khung để các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Công tác xây dựng Đảng được quan tâm, công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và thông tin, tuyên truyền, định hướng trong nhân dân luôn được chú trọng. Các cấp uỷ thực hiện tốt công tác chuẩn bị cho đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XI Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025. Chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác tổ chức, cán bộ.

Các kế hoạch của Tỉnh uỷ về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu quả gắn với Nghị quyết của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. 6 tháng đầu năm kết nạp 379 đảng viên, đạt 27,87% so Nghị quyết; tiến hành kiểm tra và kết luận 74 tổ chức Đảng và 44 đảg viên, xem xét xử lý kỷ luật 2 tổ chức đảng và 55 đảng viên vi phạm, khai trừ 3 đảngviên.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Minh Tân cũng đã chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm cần khắc phục trong thời gian tới. Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các địa phương rà soát các chỉ tiêu do Nghị quyết đề ra để có giải pháp thực hiện đạt kết quả tốt; phải tổng kết để có dự báo, trên cơ sở đó xây dựng văn kiện cho nhiệm kỳ tới sát tình hình thực tế địa phương.

Phó Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị các Huyện ủy, Thành ủy quan tâm tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ 2015-2020.

Đại biểu phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Tiếp tục thực hiện bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc ở cơ sở; triển khai hiệu quả các đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy phải có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị.

Các cấp uỷ xây dựng và triển khai kế hoạch về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tiếp tục thực hiện tốt các đề án sắp xếp tổ chức bộ máy gắn với tinh giản biên chế của Tỉnh uỷ, đảm bảo đạt được mục đích, yêu cầu của Nghị quyết đề ra.

Tiếp tục thực hiện tốt Quy định số 11 của BCH Trung ương quy định về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân.

Kiến nghị của các địa phương cũng được Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kết luận và chỉ đạo các ban Đảng, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh nghiên cứu tiếp tục hướng dẫn thực hiện đúng quy định.

Ngô Mẫn