HĐND huyện Châu thành:

Tổng kết năm 2021 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 

Cập nhật ngày: 20/01/2022 - 09:21

BTNO - Chiều 19.1, HĐND huyện Châu Thành tổng kết hoạt động năm 2021 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

Lãnh đạo huyện khen thưởng cho các tập thể.

Năm 2021, HĐND huyện có nhiều đổi mới trong công tác giám sát tại kỳ họp, phối hợp giám sát, giám sát của thường trực HĐND và 2 Ban HĐND huyện; đổi mới trong công tác chuẩn bị, tổ chức và điều hành các kỳ họp HĐND, các báo cáo, tờ trình… trình tại kỳ họp bảo đảm chất lượng, cung cấp nhiều thông tin để đại biểu HĐND thảo luận, quyết nghị. Hoạt động chất vấn sôi nổi, tập trung vào những vấn đề bức xúc đang được cử tri quan tâm.

Trong năm 2021, ngoài giám sát thường xuyên các nội dung theo quy định, thường trực HĐND huyện và hai ban của HĐND huyện thực hiện 3 cuộc giám sát chuyên đề. Bên cạnh đó, hoạt động của HĐND các xã, thị trấn trong năm 2021 bám sát các chủ trương, nhiệm vụ trọng tâm của huyện, có nhiều đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động, các kỳ họp HĐND xã, thị trấn được tổ chức đúng luật.

Công tác tổ chức tiếp xúc cử tri và giải quyết các ý kiến của cử tri được HĐND huyện, các xã, thị trấn phối hợp với UBND huyện, UBMTQVN cùng cấp tổ chức thực hiện có hiệu quả. Qua 3 đợt tiếp xúc cử tri có trên 7.200 lượt cử tri tham dự, có 202 lượt cử tri phát biểu với 316 ý kiến.

Những kiến nghị chính đáng của cử tri được các đại biểu giải trình tại các cuộc tiếp xúc và được chọn lọc, tổng hợp chuyển cho cơ quan chức năng tỉnh, huyện xem xét giải quyết và trả lời kịp thời.

Tại hội nghị, HĐND xã Trí Bình báo cáo tham luận về giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động chất vấn tại kỳ họp HĐND và giải trình phiên họp của thường trực HĐND; HĐND xã Thanh Điền báo cáo tham luận về giải pháp nâng cao chất lượng giám sát việc giải quyết kiến nghị cử tri; tham luận của HĐND xã An Cơ về giải pháp nâng cao trong công tác chuẩn bị, tổ chức, điều hành kỳ họp HĐND.

Nhân dịp này, UBND huyện Châu Thành khen thưởng cho 8 tập thể và 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động HĐND năm 2021.

Gia Hân