Pháp luật   An ninh - Quốc phòng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

UBND tỉnh:

Tổng rà soát, kiểm tra an toàn PCCC và CNCH trên phạm vi toàn tỉnh 

Cập nhật ngày: 22/10/2022 - 07:24

BTNO - UBND tỉnh vừa có công văn chỉ đạo về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước và tổng rà soát, kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên phạm vi toàn tỉnh.

Công an tuyên truyền về PCCC cho người lao động.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh có liên quan tăng cường công tác quản lý nhà nước về PCCC và CNCH, chủ động phối hợp với lực lượng Công an cung cấp thông tin và thực hiện công tác tổng rà soát, kiểm tra an toàn về PCCC và CNCH.

Trong đó, Sở Xây dựng thực hiện thẩm định, phê duyệt và cấp giấy phép xây dựng phải phù hợp với quy mô, tính chất công trình theo văn bản thẩm duyệt về PCCC của cơ quan Cảnh sát PCCC và CNCH, nhất là đối với các công trình có thay đổi về tính chất sử dụng, cải tạo nhà ở thành cơ sở sản xuất, kinh doanh; xử lý rút giấy phép xây dựng, buộc phá dỡ công trình, hạng mục công trình xây dựng trái phép, không đúng giấy phép theo quy định…

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch cung cấp số liệu cơ sở dịch vụ vui chơi giải trí và các cơ sở lưu trú; tổ chức kiểm tra, giám sát các cơ sở kinh doanh có điều kiện, kiên quyết thu hồi giấy phép kinh doanh đối với các cơ sở không bảo đảm an toàn về PCCC theo quy định- nhất là đối với các loại hình cơ sở dịch vụ vui chơi, giải trí, nơi tập trung đông người.

Công an tỉnh tổ chức thực hiện nghiêm các nội dung theo kế hoạch của Bộ Công an về tổng rà soát, kiểm tra an toàn về PCCC và CNCH trên phạm vi toàn quốc.

UBND các huyện, thị xã, thành phố cần tăng cường công tác quản lý nhà nước về PCCC và CNCH trên địa bàn theo quy định của pháp luật; kiên quyết thu hồi giấy phép kinh doanh, giấy phép xây dựng đối với các cơ sở không bảo đảm an toàn về PCCC theo quy định; chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn tổ chức tổng rà soát, kiểm tra an toàn PCCC và CNCH đối với cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC theo quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 136/2020/NĐ-CP và khu dân cư trong phạm vi, địa bàn quản lý.

Công an kiểm tra hệ thống PCCC tại một cơ sở kinh doanh karaoke.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị MTTQ tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội; thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của người đứng đầu cơ sở, người dân trong việc chấp hành và thực hiện các quy định về PCCC và CNCH, nhất là phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp uỷ, chính quyền các cấp, các cơ quan, tổ chức, cơ sở và người dân trong công tác PCCC và CNCH, trọng tâm là xây dựng đơn vị điển hình tiên tiến trong phong trào Toàn dân PCCC, tổ liên gia an toàn PCCC tại địa bàn cơ sở, khu dân cư đáp ứng yêu cầu công tác PCCC và CNCH trong giai đoạn hiện nay. Các đơn vị tiếp tục củng cố, kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng PCCC cơ sở, chuyên ngành và lực lượng dân phòng thực hiện nhiệm vụ PCCC và CNCH theo phương châm “bốn tại chỗ” bảo đảm thực chất, hiệu quả.

Phương Thảo

Từ khóa
Toàn dân PCCCCNCH