Thời Sự - Chính trị   Cải cách hành chính

BAOTAYNINH.VN trên Google News

TP. Tây Ninh: Sơ kết công tác cải cách hành chính 3 tháng đầu năm 

Cập nhật ngày: 13/04/2024 - 19:42

BTNO - Ngày 12.4, UBND thành phố Tây Ninh tổ chức hội nghị sơ kết công tác cải cách hành chính (CCHC) quý I.2024. Dự hội nghị có ông Phạm Trung Chánh- Chủ tịch UBND Thành phố.

Quang cảnh hội nghị.

Trong quý I.2024, UBND Thành phố đã quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt công tác xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật, thường xuyên rà soát văn bản để phát hiện những quy định không còn phù hợp với quy định của pháp luật, bảo đảm tính hợp lý, thống nhất của hệ thống văn bản quy phạm pháp luật.

Việc công khai thủ tục hành chính trên địa bàn Thành phố được thực hiện tốt; các thủ tục hành chính sau khi UBND tỉnh công bố đã được công khai trên cổng thông tin điện tử Thành phố, cổng thông tin điện tử phường, xã, niêm yết tại bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thành phố và UBND các phường, xã, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong việc tra cứu, thực hiện thủ tục hành chính.

Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả hai cấp hoạt động ổn định, đáp ứng tốt các yêu cầu trong việc thực hiện chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử trên địa bàn Thành phố. Hầu hết các giao dịch hành chính đều được thực hiện trên dịch vụ công trực tuyến. Tỷ lệ hồ sơ TTHC giải quyết quá hạn ngày càng giảm, tính công khai, minh bạch không ngừng được cải thiện. Tỷ lệ thanh toán không sử dụng tiền mặt, dịch vụ công trực tuyến được cải thiện so với cùng kỳ năm trước.

Thành phố ra quân thực hiện mô hình tuyến đường thanh toán không dùng tiền mặt đường Cách Mạng Tháng Tám.

Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị thành phố và phường, xã chủ động triển khai, thực hiện, hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo lộ trình kế hoạch CCHC năm 2024 của UBND Thành phố. Tổ công nghệ số cộng đồng ở phường, xã và ấp, khu phố vẫn tiếp tục duy trì; hệ thống Quản lý văn bản và điều hành eGov được triển khai đồng bộ, liên thông đến 100% cơ quan, đơn vị thành phố và phường, xã; 100% cán bộ, công chức được cấp chữ ký số theo quy định.

Hiện tại, cấp thành phố có 201 thủ tục hành chính đang được áp dụng, trong đó có 79 thủ tục hành chính toàn trình, 114 thủ tục hành chính một phần và 8 thủ tục hành chính cung cấp thông tin. Đối với cấp xã có 118 thủ tục hành chính đang áp dụng, trong đó có 32 thủ tục toàn trình, 79 thủ tục một phần và 7 thủ tục cung cấp thông tin.

Kết quả, trong quý I.2024, bộ phận Một cửa Thành phố tiếp nhận 1.245 hồ sơ, trong đó: hồ sơ giải quyết đúng hạn, trước hạn 1.242 hồ sơ, trễ hạn 3 hồ sơ, tỷ lệ 0,72%. Bộ phận Một cửa phường, xã tiếp nhận 5.032 hồ sơ, trong đó: giải quyết đúng hạn, trước hạn 5.023 hồ sơ; quá hạn 9 hồ sơ.

Đại biểu đóng góp ý kiến.

UBND Thành phố còn tổ chức lễ ký kết hợp tác với Viettel Tây Ninh trong việc thực hiện chuyển đổi số; ra quân thực hiện mô hình tuyến đường thanh toán không dùng tiền mặt; phối hợp Viettel xây dựng phần mềm quản lý công việc cho Thành phố và sẽ triển khai thực hiện từ quý II.2024.

Kết luận hội nghị, ông Nguyễn Trung Hiếu- Phó Chủ tịch UBND Thành phố đề nghị từng cơ quan, đơn vị cần chủ động, quan tâm rà soát các chỉ tiêu theo bộ chỉ số CCHC; có giải pháp cụ thể, cố gắng nâng cao tỷ lệ của các chỉ tiêu còn thấp như hồ sơ thanh toán trực tuyến, hồ sơ cấp kết quả điện tử; giao Phòng Nội vụ Thành phố thống kê, theo dõi hằng tuần, hằng tháng tỷ lệ giải quyết hồ sơ trực tuyến, thanh toán trực tuyến báo cáo lãnh đạo UBND Thành phố.

Linh Thuỳ


  • Dầu gội hữu cơ Pura Do'r nhập khẩu chính hãng