Đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026:

Trách nhiệm và quyết tâm  

Cập nhật ngày: 30/06/2021 - 17:13

BTNO - Kỳ họp thứ nhất, được tổ chức từ ngày 30.6 đến ngày 2.7, HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, có nhiều nhiệm vụ trọng tâm: bầu các chức danh HĐND tỉnh; UBND tỉnh; bầu Hội thẩm nhân dân và thông qua nhiều Nghị quyết, làm cơ sở bước vào một nhiệm kỳ mới hoạt động hiệu quả, chất lượng.

Có thể nói, một nhiệm kỳ thành công phải gắn liền với trọng trách của từng đại biểu. Ngay trong kỳ họp thứ nhất, các đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm và quyết tâm của mình, đáp lại sự tin tưởng, kỳ vọng của cử tri và nhân dân tỉnh nhà.

Bà Lê Thị Nga (Giáo hữu Hương Nga) – Phó Trưởng Ban đại diện đặc trách Nữ phái Hội thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh. 

Tôi rất vinh dự, phấn khởi được Đảng và Nhà nước, chính quyền tỉnh tin tưởng đề cử tham gia bầu cử HĐND; được cử tri tín nhiệm bỏ phiếu bầu.

Tôi nguyện đem sức lực nhỏ bé của mình để phục vụ nước nhà, đồng thời hướng đồng đạo, tín đồ tôn giáo Cao Đài tu hành thuần túy, làm trọn bổn phận người công dân, sống tốt đời đẹp đạo, đức vinh đạo sáng.    

Ông Dương Nguyễn Phúc - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng ngành Giao thông tỉnh.

Là đại biểu trẻ lần đầu tiên tham dự HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026, tôi cảm thấy vinh dự và tự hào, nhận thấy rằng bản thân phải có trách nhiệm tham gia đóng góp các ý kiến phát triển kinh tế - xã hội, đời sống an sinh của người dân trên địa bàn trong thời gian tới.

Tôi cũng mong muốn HĐND nhiệm kỳ 2021- 2026 tiếp tục kế thừa, phát huy những thành tựu, kết quả đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua; đồng thời sáng tạo, đột phá nhằm đưa kinh tế tỉnh phát triển nhanh, toàn diện và bền vững, thu nhập bình quân đầu người được nâng cao, cải thiện tốt hơn.

Là người đang công tác trong lĩnh vực giao thông vận tải, tôi sẽ tập trung nghiên cứu, đề xuất các giải pháp về phát triển giao thông, nhất là quy hoạch kết nối vùng, quy hoạch trung tâm logistics và các cảng thủy nội địa.

Đồng thời, nghiên cứu, đề xuất giải pháp kêu gọi vốn phát triển hạ tầng giao thông trong điều kiện nguồn vốn ngân sách địa phương còn hạn chế, góp phần giao lưu kinh tế, đưa kinh tế địa phương phát triển nhanh và bền vững.  

Ông Ngô Trần Ngọc Quốc–Giám đốc Công ty TNHH Thương mại, dịch vụ, vận tải, xuất nhập khẩu Trần Quốc.

Được sự tín nhiệm của bà con cử tri trong tỉnh, tôi được đắc cử làm đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026, đại diện trong khối doanh nghiệp. Với vai trò và trách nhiệm của người đại biểu, tôi rất trăn trở về bức tranh phát triển kinh tế của tỉnh nhà. Tỉnh ta có 4 chương trình hành động đột phá: phát triển về cơ sở hạ tầng, xây dựng nguồn nhân lực trẻ, phát triển về du lịch và phát triển nông nghiệp công nghệ cao. 

Về cơ bản chúng ta đang đi đúng hướng, có những biểu hiện tăng trưởng đáng kể. Trong chương trình hành động tới đây, chúng ta cần tập trung vào các mảng chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19. Để phát triển kinh tế đồng bộ trong giai đoạn tình hình dịch bệnh là điều không dễ.

Chúng tôi sẽ cùng đồng hành với chính quyền địa phương, sở ban ngành để xây dựng chương trình, chủ trương, chính sách sát thực nhất, làm như thế nào để phát triển kinh tế thuận tình, đạt lý, quan tâm đến hai nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế là phát triển về du lịch và nông nghiệp công nghệ cao.

Đây là hai lĩnh vực bà con nhân dân rất quan tâm cũng là định hướng của địa phương. Với vai trò là Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ, Phó Chủ tịch Hiệp hội du lịch, định hướng sau này chắc chắn chúng tôi sẽ họp ban chấp hành, triển khai đồng bộ đến tất cả cử tri và bà con nhân dân tỉnh nhà.

Với vai trò, trách nhiệm của người đại biểu, chúng tôi tin tưởng rằng, ý chí của toàn Đảng, toàn dân sẽ định hướng tốt, xây dựng phát triển tốt, đồng lòng cùng nhau làm một bức tranh đẹp trong nhiệm kỳ mới này.

Ngọc Diêu – Phương Thảo – Nhật Quang

Tin liên quan