BAOTAYNINH.VN trên Google News

Trảng Bàng: Khen thưởng tập thể, cá nhân điển hình, tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác 

Cập nhật ngày: 24/05/2024 - 06:34

BTNO - Thị uỷ Trảng Bàng vừa tổ chức hội nghị biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trong thời gian qua, tỷ lệ đảng viên học tập chuyên đề đạt gần 1001%, tuyên truyền ra đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân đạt trên 92,87% trở lên; đảng viên đang công tác và đảng viên hưu trí từ thị xã đến ấp, khu phố viết bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu thực hiện chuyên đề năm 2024 là 1.858 người và có biện pháp thực hiện cụ thể.

Ông Võ Văn Dũng- Bí thư Thị uỷ phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thị uỷ Võ Văn Dũng đề nghị các cấp uỷ đảng, địa phương, đơn vị cụ thể hoá việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp, sát thực tế, hiệu quả, gắn trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ được giao; đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân bằng hình thức đa dạng, phù hợp.

Bí thư Thị uỷ Trảng Bàng cũng đề nghị các cấp uỷ, tổ chức đảng tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thường xuyên tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị, đưa nội dung học tập và làm theo Bác nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân.

Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Dịp này, 21 tập thể, 53 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2024 được Chủ tịch UBND Thị xã khen thưởng.

Quốc Thịnh