BAOTAYNINH.VN trên Google News

Trảng Bàng: Kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân Ban Thường vụ Huyện ủy

Cập nhật ngày: 05/01/2014 - 08:53

 Trên cơ sở những yếu kém, khuyết điểm được chỉ ra qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, ngay từ đầu năm 2013, Ban Thường vụ Huyện ủy Trảng Bàng đã tập trung chỉ đạo nâng cao năng lực quản lý điều hành của chính quyền, nhất là trên các lĩnh vực còn hạn chế; chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện việc phát hiện, giáo dục, đấu tranh ngăn chặn suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của tập thể, cá nhân cán bộ, đảng viên; đồng thời triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng chống tham nhũng, nhất là việc công khai minh bạch trong các hoạt động của cơ quan, đơn vị.

PCT UBND tỉnh Huỳnh Văn Quang phát biểu tại hội nghị

Chương trình kiểm tra, giám sát trong năm đi vào trọng tâm. Khi phát hiện vi phạm, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo kiểm điểm nghiêm túc; những trường hợp vi phạm đến mức phải xử lý thì kiên quyết xử lý đúng theo Điều lệ Đảng, quy định Nhà nước.

Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện tiếp tục đạt được kết quả tích cực. Đa số các chỉ tiêu chính đều đạt hoặc vượt kế hoạch đề ra; thu nhập bình quân đầu người ước đạt 27 triệu đồng/năm; diện tích cây trồng hàng năm, cây công nghiệp lâu năm, trồng mới cây cao su, số lượng đàn heo, bò, bò sữa, diện tích mặt nước nuôi thủy sản đều vượt kế hoạch; thu ngân sách trên địa bàn tăng 13% so cùng kỳ.

Công tác xây dựng cơ bản, công tác quản lý có chuyển biến tốt hơn. Chương trình xây dựng nông thôn mới đã đạt được một số kết quả tốt, phấn đấu đến năm 2015 xã điểm An Tịnh đạt các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới.  Lĩnh vực giáo dục, y tế tiếp tục có sự phát triển. Chính sách an sinh xã hội triển khai kịp thời, đúng đối tượng. Công tác xóa đói, giảm nghèo được đẩy mạnh và đạt được những kết quả quan trọng, tỷ lệ hộ nghèo giảm 25,52% trên tổng số hộ nghèo.

Tại hội nghị, các cá nhân, tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy đã nghiêm túc kiểm điểm những mặt đạt được, nêu rõ hạn chế và đề ra các giải pháp khắc phục trong công tác chỉ đạo, điều hành năm 2014 và những năm tiếp theo.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Văn Quang đánh giá cao những kết quả mà Ban Thường vụ huyện Trảng Bàng đạt được trong năm qua, đồng thời yêu cầu huyện cần sớm khắc phục những khó khăn hạn chế, tập trung lãnh đạo nhân dân phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống.

Hiểu Sinh