Đảng bộ Viện KSND tỉnh:

Triển khai học tập chuyên đề năm 2020 

Cập nhật ngày: 27/02/2020 - 19:56

BTNO - Ngày 27.2, Đảng bộ Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Tây Ninh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt chuyên đề năm 2020 về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đến toàn thể cán bộ, đảng viên và người lao động trong đảng bộ.

Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, đại biểu đã nghe ông Phạm Văn Chỉnh- Trưởng Ban Tuyên giáo-Tổng hợp Đảng ủy khối Cơ quan và doanh nghiệp tỉnh truyền đạt, quán triệt các nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của chuyên đề năm 2020 với 2 nội dung chính: “Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh” và “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh đáp ứng yêu cầu giai đoạn cách mạng mới”.

Nội dung học tập nhấn mạnh đến các biểu hiện trong công tác và sinh hoạt như: sự tận tụy, tâm huyết, trách nhiệm, chống quan liêu, mệnh lệnh, chủ quan; chống các biểu hiện cục bộ, lợi ích nhóm, lợi dụng chức vụ, quyền hạn, các “bệnh” tham nhũng, lười biếng, nói một đằng, làm một nẻo…; xây dựng lối sống thẳng thắn, trung thực, bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng, tôn trọng, thực hiện nghiêm chính sách, luật pháp của Nhà nước.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh Ngô Văn Hối nhấn mạnh: Thông qua việc nghiên cứu, học tập chuyên đề năm 2020, mỗi cán bộ, đảng viên và người lao động trong đơn vị cần nâng cao hơn nữa nhận thức về những nội dung cơ bản, giá trị quý báu của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, từ đó nêu cao tinh thần tự giác, ý thức trách nhiệm, thực hiện và làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực; chung sức, đồng lòng nhằm thực hiện có hiệu quả nội dung đột phá, nhiệm vụ trọng tâm theo chủ đề năm 2020, gắn với chức năng nhiệm vụ của ngành, của đơn vị mình, góp phần xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Phương Tân