Triển khai Luật Thuế thu nhập cá nhân cho Chi nhánh Viettel Tây Ninh

Cập nhật ngày: 28/02/2009 - 09:24Ảnh: Nhân viên chi nhánh Viettel Tây Ninh đặt câu hỏi về
Luật Thuế TNCN.

Trong hai ngày 26 và 27.2, Chi nhánh Viễn thông quân đội Viettel Tây Ninh phối hợp với Cục Thuế Tây Ninh tổ chức triển khai Luật Thuế thu nhập cá nhân cho hơn 100 CB-CNV và cộng tác viên.

Tại các buổi triển khai, bên cạnh việc tìm hiểu những điểm cơ bản trong luật thuế mới này, CB-CNV và cộng tác viên Viettel Tây Ninh còn được tư vấn và trả lời trực tiếp những thắc mắc chung quanh một số vấn đề như: đối tượng nào phải nộp thuế? Những trường hợp được giảm trừ gia cảnh? Thu nhập chịu thuế TNCN bao gồm các khoản nào? Thuế thu nhập cá nhân được thu như thế nào? Thu nhập nào áp dụng biện pháp khấu trừ tại nguồn, thu nhập nào cá nhân phải tự khai, tự nộp…

Đ.H.T


Liên kết hữu ích