BAOTAYNINH.VN trên Google News

Triển khai nhanh Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI

Cập nhật ngày: 02/11/2012 - 04:32

(BTNO)- BCH Đảng bộ các huyện/thị vừa tổ chức hội nghị mở rộng báo cáo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 6 BCH Trung ương Đảng khóa XI. Đây là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng nhằm giúp cho các cán bộ chủ chốt của huyện hiểu rõ hơn về nội dung, ý nghĩa và tầm quan trọng của Nghị quyết TW6 trong giai đoạn hiện nay.

* Ban Thường vụ Thị ủy vừa tổ chức triển khai nhanh Hội nghị lần thứ 6 BCH Trung ương Đảng khoá XI cho gần 150 đại biểu là Thị ủy viên, Ủy viên Ủy ban kiểm tra Thị ủy, Ủy viên thường trực, trưởng phó các ban của Hội đồng nhân dân Thị xã, trưởng, phó các cơ quan, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc các đoàn thể chính trị xã hội Thị xã, bí thư, phó bí thư các đảng ủy cơ sở trực thuộc Thị ủy, chủ tịch, phó chủ tịch Hội đồng nhân dân xã, phường.  

Bí thư Thị xã Phạm Văn Tân triển khai nội dung hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe Bí thư Thị xã Phạm Văn Tân triển khai nhanh thông báo những nội dung Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI: Hội nghị Trung ương 6 khóa XI diễn ra từ ngày 1-15.10.2012. Hội nghị đã thảo luận cho ý kiến các báo cáo đề án về tình hình kinh tế-xã hội năm 2012, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2013; tiếp tục sắp xếp đổi mới, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước; đổi mới chính sách pháp luật về đất đai; đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo; phát triển khoa học và công nghệ; thành lập ban kinh tế Trung ương; báo cáo kết quả kiểm điểm tự phê bình và phê bình của tập thể và cá nhân của Bộ Chính trị, Ban Bí thư theo tinh thần Nghị quyết TW4 khóa XI về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và một số vấn đề quan trọng khác…

Phương Ngân

 

* Tại huyện Dương Minh Châu, Hội nghị đã nghe ông Nguyễn Văn Hợp - Bí thư Huyện uỷ Dương Minh Châu thông báo những nội dung chính của Hội nghị Trung ương 6 gồm: Tình hình kinh tế - xã hội năm 2012, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2013; tiếp tục sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước; đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai; đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; phát triển khoa học và công nghệ; quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh chủ chốt của Đảng và Nhà nước; việc thành lập Ban Kinh tế Trung ương; báo cáo kết quả kiểm điểm tự phê bình và phê bình của tập thể và cá nhân Bộ Chính trị, Ban Bí thư theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Sau hội nghị, các chi, đảng trực thuộc Huyện ủy và các ban, ngành, đoàn thể huyện sẽ tiến hành tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Hội nghị TW6 khóa XI một cách sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, gắn với việc thực hiện kiểm điểm phê bình và tự phê bình theo tinh thần Nghị quyết TW4 khóa XI.

Hiền Âu

 

* Tại Trảng Bàng, ông Nguyễn Thanh Ngọc - Bí thư Huyện uỷ Trảng Bàng chủ trì quán triệt, triển khai nhanh kết quả Hội nghị TW6 khóa XI về một số vấn đề liên quan đến tình hình kinh tế – xã hội năm 2012, phương hướng nhiệm vụ năm 2013; một số vấn đề về tiếp tục đổi mới chính sách pháp luật đất đai, phát triển khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo; báo cáo kết quả kiểm điểm tự phê bình và phê bình của tập thể và cá nhân Bộ Chính trị, Ban Bí thư theo tinh thần Nghị quyết TW4 khóa XI và các vấn đề quan trọng khác.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Tham dự hội nghị có hơn 200 đại biểu nguyên là lãnh đạo huyện qua các thời kỳ, các đồng chí ủy viên BCH Đảng bộ huyện; trưởng, phó các ban xây dựng Đảng, các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện; Bí thư, phó bí thư Đảng ủy xã, thị trấn; cán bộ chủ chốt của các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc trên địa bàn.

Đây là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng nhằm giúp cho các cán bộ chủ chốt của huyện hiểu rõ hơn về nội dung, ý nghĩa và tầm quan trọng của Nghị quyết TW6 trong giai đoạn hiện nay. Từ đó nâng cao nhận thức, tiếp tục làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên và nhân dân tăng cường đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, đóng góp hữu hiệu trong quá trình đưa nghị quyết đi vào cuộc sống, góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh trong tiến trình công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước.

Hiểu Sinh