BAOTAYNINH.VN trên Google News

Triển khai sâu rộng các ứng dụng dùng chung của tỉnh 

Cập nhật ngày: 23/03/2023 - 05:49

BTNO - Đây là một trong những nhiệm vụ được Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ Huỳnh Thị Hồng Nhung quán triệt tới cán bộ, công chức, viên chức các địa phương, đơn vị sau khi hoàn thành đợt tập huấn đánh giá kết quả ứng dụng công nghệ thông tin năm 2022 và xây dựng nhiệm vụ chuyển đổi số năm 2023.

Đại biểu dự tập huấn ngày 21.3

Năm 2023 được tỉnh xác định là năm tăng tốc chuyển đổi số; trọng tâm là tập trung triển khai các ứng dụng dùng chung toàn tỉnh, xây dựng cơ sở dữ liệu và triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn, an ninh thông tin. Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ Huỳnh Thị Hồng Nhung cho biết, sau khi Trung ương triển khai chuyển giao các hệ thống dùng chung chắc chắn tỉnh cũng sẽ triển khai; trước mắt, toàn tỉnh sẽ triển khai 3 nền tảng dùng chung của tỉnh phục vụ công tác: Tây Ninh Smart, phần mềm văn phòng điện tử (eGov), phần mềm họp không giấy.

3 nền tảng dùng chung này cần triển khai sâu rộng không chỉ đối với cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan nhà nước mà còn đối với đoàn viên, hội viên và người dân. Bên cạnh đó, bám sát các nghị quyết, đề án, kế hoạch chuyển đổi số của tỉnh để xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ công tác lãnh đạo, điều hành; đánh giá được cấp độ an toàn thông tin và đề xuất giải pháp cần tập trung trong năm 2023 phù hợp với điều kiện của địa phương, đơn vị. Qua đó nhằm nâng cao chỉ số của 3 trụ cột: chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.

Trước đó, hội nghị tập huấn được tổ chức trong 3 ngày (ngày 17, 20 và 21.3) với 5 chuyên đề đã được Trung tâm Công nghệ thông tin - Cơ yếu thuộc Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Tỉnh uỷ, Sở Thông tin và Truyền thông thống nhất lựa chọn xuất phát từ yêu cầu thực tiễn đặt ra, giúp cán bộ lãnh đạo, công chức có nhận thức đúng đắn và cách xử lý hiệu quả trong thực tiễn công tác.

Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được tập huấn các chuyên đề: khai thác các tính năng ứng dụng Tây Ninh Smart; khai thác phần mềm họp không giấy; xây dựng dữ liệu trong chuyển đổi số; bảo mật, an toàn an ninh thông tin; đánh giá kết quả ứng dụng công nghệ thông tin năm 2022 và xây dựng nhiệm vụ chuyển đổi số năm 2023.

Hải Đăng