BAOTAYNINH.VN trên Google News

Triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ lãi suất tại Tây Ninh: Có hiệu quả, nhưng vẫn còn vướng mắc

Cập nhật ngày: 19/06/2009 - 08:49

Chính sách hỗ trợ lãi suất đã góp phần giúp Công ty Cơ khí TN vượt qua khó khăn

Ngày 23.1.2009, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 131/QĐ-TTg về việc hỗ trợ lãi suất cho các tổ chức, cá nhân vay vốn ngắn hạn ngân hàng để sản xuất kinh doanh. Ngày 4.4.2009, Thủ tướng Chính phủ ban hành thêm Quyết định số 443/QĐ-TTg về việc hỗ trợ lãi suất cho các tổ chức, cá nhân vay vốn trung, dài hạn ngân hàng để thực hiện đầu tư mới để phát triển sản xuất- kinh doanh. Ngày 6.5.2009, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục ban hành Quyết định số 579/QĐ-TTg về việc hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay tại NHCSXH. Đến nay tình hình triển khai thực hiện hỗ trợ lãi suất cho vay trên địa bàn tỉnh như thế nào?

Dư nợ cho vay hỗ trợ lãi suất chiếm tỷ trọng cao trong tổng dư nợ

Ông Nguyễn Tiến Phúc- Giám đốc Chi nhánh NHNN tỉnh Tây Ninh cho biết, trong thời gian qua Tỉnh uỷ, UBND tỉnh rất quan tâm đến công tác triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ lãi suất. Mới đây, Thường trực Tỉnh uỷ đã làm việc với Chi nhánh NHNN tỉnh để kiểm tra tình hình thực hiện hỗ trợ lãi suất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Theo thống kê của Chi nhánh NHNN tỉnh thì đến ngày 15.6.2009 tổng dư nợ cho vay trên địa bàn tỉnh là 9.835,4 tỷ đồng. Trong đó, riêng dư nợ cho vay được hỗ trợ lãi suất là 2.690,1 tỷ đồng- chiếm hơn 27,5% tổng dư nợ cho vay toàn tỉnh. Đây là tỷ lệ khá cao so với bình quân chung cả nước. Điều này chứng tỏ hoạt động triển khai các chính sách hỗ trợ lãi suất ở Tây Ninh rất có hiệu quả, giúp cho nhiều đối tượng theo quy định tiếp cận được với các nguồn vay hỗ trợ lãi suất. Hiện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh có hơn 34.400 khách hàng vay vốn được hỗ trợ lãi suất, trong đó có 662 doanh nghiệp và hơn 33.700 hộ. Phân theo từng loại thì trong tổng dư nợ cho vay được hỗ trợ lãi suất có: 2.425 tỷ đồng dư nợ vay vốn ngắn hạn; 224 tỷ đồng vay vốn trung và dài hạn; hơn 6,1 tỷ đồng vay vốn mua máy móc thiết bị và 35 tỷ đồng vay vốn Ngân hàng CSXH.

Theo đánh giá của Chi nhánh NHNN tỉnh thì chính sách hỗ trợ lãi suất là giải pháp hết sức phù hợp và nhận được sự đồng tình, ủng hộ tích cực của cấp uỷ, chính quyền địa phương. Song song đó là hệ thống ngân hàng Tây Ninh đã kịp thời triển khai, phổ biến các chính sách hỗ trợ lãi suất một cách công khai, rõ ràng và có tổ chức giám sát thường xuyên. Trong thời gian qua chính sách đã góp phần giúp các doanh nghiệp giảm được chi phí đầu vào, hạ giá thành sản phẩm, giải phóng hàng tồn kho, dự trữ thêm nguyên liệu đầu vào… Từ đó, các doanh nghiệp chủ động trong sản xuất- kinh doanh, duy trì hoạt động và việc làm cho công nhân. Kết quả là hầu hết các lĩnh vực sản xuất kinh doanh trong 5 tháng đầu năm đều có tăng trưởng.

Vẫn còn vướng mắc cần tiếp tục tháo gỡ

Tuy nhiên lãnh đạo Chi nhánh NHNN tỉnh Tây Ninh cho biết thực tế vẫn còn một số khó khăn rất đáng quan tâm, đã và đang làm hạn chế việc tiếp cận các nguồn vốn vay được hỗ trợ lãi suất. Trước tiên là việc quy định chứng từ chứng minh mục đích sử dụng vốn vay được hỗ trợ lãi suất hiện nay có vướng mắc do các đối tượng kinh doanh nhỏ lẻ như các đại lý bia, vật tư nông nghiệp, vật liệu xây dựng… thường không có hoá đơn của Bộ Tài chính, mà chủ yếu là sử dụng hoá đơn bán lẻ hoặc phiếu giao hàng viết tay, nên không đủ điều kiện hưởng chính sách hỗ trợ lãi suất. Việc quy định mức tiền cho vay tối đa đối với sản phẩm vật tư nông nghiệp là 7 triệu đồng/ha và đối với vật liệu xây dựng để làm nhà ở không vượt quá 50 triệu đồng là không phù hợp thực tế. Ngoài ra, việc thực hiện chính sách hỗ trợ lãi suất, vẫn còn những bất cập về thủ tục, cụ thể là theo quy định thì việc đăng ký giao dịch bảo đảm đối với tài sản là giấy chứng nhận QSDĐ và tài sản gắn liền với đất thì được thực hiện tại Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thị, còn đối với các tài sản khác thì thực hiện đăng ký giao dịch bảo đảm tại Cục đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm hoặc ở các chi nhánh. Tuy nhiên hiện nay trên địa bàn tỉnh Tây Ninh chưa thành lập chi nhánh của Cục đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm cho nên khi có nhu cầu thì các ngân hàng phải gửi hồ sơ đăng ký về Cục đăng ký quốc gia làm mất khá nhiều thời gian.

Để giải quyết những hạn chế này, Chi nhánh NHNN đã có kiến nghị với Thống đốc NHNN Việt Nam xem xét việc quy định chứng từ chứng minh mục đích sử dụng vốn vay được hỗ trợ lãi suất để các đối tượng kinh doanh nhỏ lẻ có đủ điều kiện hưởng chính sách hỗ trợ lãi suất; xem xét điều chỉnh lại mức cho vay tối đa đối với sản phẩm vật tư nông nghiệp và vật liệu xây dựng để làm nhà ở. Đồng thời Chi nhánh cũng đề nghị UBND tỉnh kiến nghị Chính phủ sớm thành lập Chi cục đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm tại Tây Ninh hoặc giao cho một sở, ngành nào đó trực tiếp thực hiện công việc này để giảm thiểu thời gian xem xét cho vay.

Sơn TrẦn