Trồng rừng vượt kế hoạch hơn 1.000 ha

Cập nhật ngày: 19/03/2014 - 05:48

Lực lượng kiểm lâm trồng rừng

Từ năm 2009 đến nay, toàn tỉnh trồng hơn 5.054 ha rừng (vượt kế hoạch hơn 1.000 ha), tăng hơn 5 lần so với 5 năm trước (từ năm 2004 đến 2008 tổng diện tích trồng rừng toàn tỉnh là 945,8 ha).

Cụ thể, năm 2009 trồng được 1.009 ha/950ha; năm 2010 trồng 1.079 ha/700 ha; năm 2011 trồng 1.244 ha/805 ha; năm 2012 trồng 1.005 ha/945ha; năm 2013 trồng 717 ha/630 ha.

Nhìn chung, hầu hết diện tích rừng trồng trên đất giải quyết bao chiếm (chiếm trên 75% tổng diện tích trồng rừng) đều phát triển tốt. Riêng 11 ha ở khu rừng đặc dụng Núi Bà có tỷ lệ sống thấp, Ban quản lý khu rừng đang đề nghị hộ nhận khoán tiến hành trồng dặm lại; ở Khu rừng phòng hộ Dầu Tiếng có 30,9 ha sinh trưởng yếu, Ban quản lý đã có kế hoạch chăm sóc để nâng chất lượng rừng trồng đối với diện tích này.

5 năm qua, dù công tác trồng rừng đã vượt chỉ tiêu kế hoạch, nhưng khâu chuẩn bị cây giống, vốn không kịp thời và một số diện tích đã xử lý xong, không đủ cây giống để trồng.

Sắp tới, Sở tiếp tục chỉ đạo các Ban quản lý rừng, tổ chức kiểm tra, quản lý và hướng dẫn chăm sóc tốt diện tích rừng đã trồng, bảo đảm đạt chất lượng, được nghiệm thu. Đồng thời, chuẩn bị đủ cây giống, mặt bằng, thiết kế trồng rừng trên diện tích xử lý, đạt tiêu chuẩn, chất lượng theo quy định đối với từng loại rừng.

Nam Sơn