BAOTAYNINH.VN trên Google News

Từ nay đến năm 2015: Cần đầu tư 3.500 tỷ đồng để đáp ứng nhu cầu sử dụng điện

Cập nhật ngày: 12/07/2011 - 10:26

Năm 2006, Tây Ninh lập quy hoạch phát triển điện lực giai đoạn 2006-2010. Qua 5 năm thực hiện, nhiều hạng mục được đầu tư xây dựng, mạng lưới điện được mở rộng để đáp ứng nhu cầu sử dụng điện ngày càng tăng do kinh tế- xã hội của tỉnh ngày càng phát triển. Đáng kể nữa là số lượng hộ có điện sử dụng điện gia tăng vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Giai đoạn 2011-2015 nhu cầu sử dụng điện sẽ còn tăng mạnh hơn do Tây Ninh đang trên đà tăng tốc, cần có nguồn vốn lớn để đầu tư. Theo ước tính của Sở Công thương, để thực hiện được quy hoạch phát triển điện lực đến năm 2015 cần đến 3.500 tỷ đồng.

Hệ thống lưới điện ở Tây Ninh phát triển ngày càng rộng khắp và sản lượng điện cung cấp ngày càng gia tăng đáng kể.

Giai đoạn 2006-2010, đã đầu tư 830 tỷ đồng phát triển lưới điện

Trong 5 năm qua, kinh tế- xã hội ở Tây Ninh ngày càng phát triển, tốc độ đô thị hoá ngày càng nhanh. Cùng theo sự phát triển đó là nhu cầu sử dụng điện cũng ngày càng tăng theo. Đặc biệt là lĩnh vực công nghiệp đã và đang phát triển ngày càng mạnh do Tây Ninh hình thành nhiều khu, cụm công nghiệp, góp phần quyết định sự gia tăng sản lượng điện tiêu thụ của ngành điện lực do tỷ trọng tiêu thụ điện chiếm đến gần phân nửa tổng sản lượng trong tỉnh. Theo thống kê của ngành Điện lực, trong 5 năm qua ngành cùng địa phương đã đầu tư xây dựng thêm được: hơn 50 km đường dây 110 kV; hơn 630 km đường dân 22 kV; hơn 1.100 km đường dây hạ thế; 48 trạm biến áp 110 kV, gần 380 trạm biến áp 22 kV… với tổng vốn đầu tư là 830 tỷ đồng. Từ sự đầu tư này mà hệ thống lưới điện ở Tây Ninh phát triển ngày càng rộng khắp và sản lượng điện cung cấp ngày càng gia tăng đáng kể.

Theo thống kê của Sở Công thương, từ năm 2006 đến năm 2010 sản lượng điện thương phẩm cung ứng nhu cầu sử dụng điện ở Tây Ninh tăng từ 600 triệu kWh/năm lên hơn 1 tỷ kWh/năm. So sánh với 5 năm trước đây thì sản lượng điện tiêu thụ ở Tây Ninh năm 2010 tăng gần gấp đôi với tốc độ tăng trưởng bình quân chung trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đạt 17,2%/năm. Đặc biệt, từ sự phát triển lưới điện, số hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia tăng vượt chỉ tiêu kế hoạch. Theo chỉ tiêu, năm 2010 Tây Ninh phải đạt 98,5% số hộ có điện sử dụng, nhưng đến cuối năm, số hộ có điện sử dụng đạt đến 99,1%. Đây là một trong những kết quả rất đáng phấn khởi ở Tây Ninh, nhất là trong giai đoạn tiến hành thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới vì hiện nay tiêu chí về điện ở Tây Ninh đã đạt.

Tuy nhiên, nếu so sánh với quy hoạch phát triển điện lực giai đoạn 2006-2010 thì vẫn còn một số chỉ tiêu đạt thấp. So với các chỉ tiêu quy hoạch, trong 5 năm qua ngành Điện lực chỉ đầu tư xây dựng được 32,4% đường dây cao thế, hơn 66% đường dây trung thế và gần 80% đường dây hạ thế. Riêng về vốn đầu tư, so với kế hoạch thì ngành mới thực hiện được có hơn 75%. Từ đó chỉ tiêu về điện thương phẩm cũng đạt khoảng 87% so với quy hoạch.

Giai đoạn 2011-2015, cần đầu tư 3.500 tỷ đồng phát triển lưới điện

Trong 5 năm tới, theo dự báo của Sở Công thương thì nhu cầu sử dụng điện ở Tây Ninh sẽ tăng mạnh hơn giai đoạn 5 năm vừa qua. Một trong những cơ sở đưa đến dự báo này là sự hình thành và phát triển của các khu, cụm công nghiệp, trong đó có các khu công nghiệp có quy mô diện tích lớn như Khu Liên hợp công nghiệp- đô thị- dịch vụ Phước Đông- Bời Lời với tổng diện tích quy hoạch gần 3.000 ha; Khu Công nghiệp Bourbon- An Hoà ở huyện Trảng Bàng có diện tích hơn 1.000 ha… Ngoài ra, Tây Ninh còn có 24 cụm công nghiệp đã hình thành, trong đó có một số cụm đã có nhà đầu tư xây dựng hạ tầng. Nếu dựa trên sự phát triển kinh tế xã hội ở mức trung bình, các khu, cụm công nghiệp được đầu tư và lấp đầy ở mức khả thi thì đến năm 2015 điện năng tiêu thụ toàn tỉnh có thể lên đến hơn 2,8 tỷ kWh- tăng khoảng hơn 2,5 lần so với năm 2010. Trong đó riêng lĩnh vực công nghiệp, đến năm 2015 điện năng tiêu thụ sẽ tăng lên đến 1,86 tỷ kWh, cao gấp hơn 3 lần so với năm 2010.

KCN phát triển đến đâu, lưới điện phát triển đến đó

Để có thể đáp ứng được nhu cầu sử dụng điện ngày càng tăng mạnh này, Sở Công thương đã lập quy hoạch phát triển giai đoạn 2011-2015 với nhiều chỉ tiêu cụ thể. Theo quy hoạch, trong 5 năm tới sẽ phải xây dựng thêm lưới điện cao thế, trung thế, hạ thế và trạm biến áp các loại với tổng vốn đầu tư lên đến gần 3.500 tỷ đồng, cao hơn gấp 3 lần so với vốn đầu tư giai đoạn 5 năm trước đây. Trong đó, riêng phần lưới trung thế và hạ thế, trên địa bàn tỉnh Tây Ninh cần phải xây dựng thêm hơn 1.100 km đường dây trung thế, trong đó xây mới hệ thống cáp ngầm khu vực Thị xã với chiều dài 5,7 km, gần 900 km đường dây hạ thế và nhiều trạm phân phối với tổng công suất hơn 440.000 kVA với tổng vốn đầu tư khoảng 868 tỷ đồng.

Theo Sở Công thương, đề án quy hoạch phát triển điện lực trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011-2015 có tính khả thi cao, nhưng nguồn vốn đầu tư rất lớn lại do ngành Điện lực triển khai thực hiện. Để ngành Điện lực có thể thực hiện được, Sở Công thương đề xuất Nhà nước có chính sách hỗ trợ vốn. Về phía địa phương, chính quyền các cấp cần tích cực hỗ trợ về đất đai và giải quyết nhanh chóng các thủ tục về đất đai và công tác bồi thường giải phóng mặt bằng.

Sơn Trần