BAOTAYNINH.VN trên Google News

UBND tỉnh chỉ đạo: Thực hiện quy định chức danh và chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách

Cập nhật ngày: 31/12/2013 - 06:29

(BTNO)- UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 66/2013/QĐ-UBND quy định chức danh, bố trí các chức danh và chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh.

Hoạt động không chuyên trách của cán bộ cơ sở còn gặp nhiều khó khăn. Ảnh minh hoạ

Quyết định nêu rõ: những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã) gồm 18 chức danh là Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy; Trưởng ban Tổ chức; Trưởng ban Tuyên giáo; Văn phòng Đảng ủy; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy (đối với cấp xã loại 1); Phó Trưởng Công an (nơi chưa bố trí lực lượng Công an chính quy); Phó Chủ tịch UB.MTTQVN; Phó Chủ tịch Hội LHPN; Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam; Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam; Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Chủ tịch Hội Người cao tuổi; Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ; Kế hoạch - giao thông - thủy lợi, nông, lâm; Quản lý Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Học tập cộng đồng; Đài truyền thanh; Thủ quỹ - văn thư - lưu trữ; Công an viên. Những người hoạt động không chuyên trách ở ấp, khu phố, gồm 3 chức danh là Bí thư Chi bộ ấp, khu phố (hoặc Bí thư Đảng ủy bộ phận ấp, khu phố); Trưởng ấp, khu phố; Trưởng ban Công tác Mặt trận ấp, khu phố.

UBND tỉnh cũng quy định mức phụ cấp cụ thể là hệ số 1,7 mức lương cơ sở đối với 5 chức danh, gồm: Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Trưởng ban Tổ chức, Trưởng ban Tuyên giáo, Văn phòng Đảng ủy, Phó trưởng công an xã. Hệ số 1,5 mức lương cơ sở đối với 12 chức danh, gồm: Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy (đối với xã loại 1); Phó Chủ tịch UB.MTTQ; Phó Chủ tịch Hội LHPN; Phó Chủ tịch Hội Nông dân; Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh; Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Chủ tịch Hội Người cao tuổi; Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ; chuyên trách kế hoạch, giao thông, thủy lợi, nông, lâm; Quản lý Trung tâm Văn hóa Thể thao - Học tập cộng đồng; Đài Truyền thanh; Thủ quỹ, văn thư, lưu trữ.

Đối với những nơi mà Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy do Bí thư hoặc Phó Bí thư Đảng ủy kiêm nhiệm thì Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy chuyên trách được hưởng mức phụ cấp hàng tháng với hệ số bằng 1,5 mức lương cơ bản.

Hệ số 1,2 mức lương cơ sở đối với 3 chức danh: Bí thư Chi bộ ấp, khu phố (hoặc Bí thư Đảng ủy bộ phận ấp, khu phố); Trưởng ấp, khu phố; Công an viên. Hệ số 1,0 mức lương cơ bản đối với chức danh: Trưởng ban Công tác Mặt trận ấp, khu phố.

Ngoài ra, UBND tỉnh còn quy định mức phụ cấp kiêm nhiệm cho những người hoạt động không chuyên trách ở cấp (trừ chức danh công an viên). Theo đó, người kiêm nhiệm được hưởng mức phụ cấp kiêm nhiệm bằng 20% mức hệ số phụ cấp hàng tháng đối với chức danh đang đảm nhiệm; Bí thư Chi bộ ấp, khu phố (hoặc Bí thư Đảng ủy bộ phận ấp, khu phố) kiêm Trưởng ấp, khu phố được hưởng mức phụ cấp kiêm nhiệm hàng tháng bằng 20% mức hệ số phụ cấp hàng tháng đối với chức danh đang đảm nhiệm. Trường hợp một người kiêm nhiệm nhiều chức danh cũng chỉ được hưởng một mức phụ cấp kiêm nhiệm bằng 20% chức danh đang đảm nhiệm. Phụ cấp kiêm nhiệm chức danh không dùng để tính đóng, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp và ấp, khu phố đang làm việc tại các xã biên giới được hưởng mức phụ cấp hàng tháng với hệ số 0,2 mức lương cơ bản.

Riêng những người hoạt động không chuyên trách ở cấp có bằng tốt nghiệp chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp hoặc tương ứng với công việc được phân công thì được hỗ trợ 500.000đ/người/tháng đối với người có bằng đại học, 300.000đ/người/tháng đối với người có bằng cao đẳng.

Từ tháng 1 năm 2014 trở đi, những người hoạt động không chuyên trách ở cấp và ấp, khu phố tham gia đóng Bảo hiểm xã hội tự nguyện được ngân sách hỗ trợ 17%, cá nhân đóng 5%, bằng 22% so với mức lương cơ bản.

Những người hoạt động không chuyên trách ở cấp và ấp, khu phố tham gia đóng Bảo hiểm y tế tự nguyện thì ngân sách địa phương hỗ trợ 2/3, cá nhân đóng 1/3 mức đóng Bảo hiểm y tế tự nguyện theo quy định.

Nhằm thực hiện tốt nội dung quy định, UBND tỉnh chỉ đạo Sở Nội vụ, Sở Tài chính chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra việc thực hiện quyết định. UBND cấp huyện tổ chức triển khai thực hiện quyết định này.

K.Thành