UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 8.2012

Cập nhật ngày: 03/08/2012 - 05:14

(BTN)- Phiên họp được tổ chức ngày 1.8.2012, tại hội trường UBND tỉnh, do Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thu Thuỷ chủ trì.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thu Thuỷ chủ trì phiên họp

Nội dung quan trọng được đưa ra xem xét đầu tiên tại phiên họp là về tiêu chí xác định xã nghèo nội địa trên địa bàn tỉnh. Theo đề xuất của Sở Lao động- Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH), tiêu chí xác định xã nghèo nội địa là xã có tỷ lệ hộ nghèo và hộ cận nghèo từ 15% tổng số hộ trong xã trở lên căn cứ theo kết quả rà soát hộ nghèo hằng năm. Đối với 20 xã biên giới, các phường thuộc thị xã Tây Ninh và các thị trấn, huyện không tính là xã nghèo nội địa. Nếu căn cứ theo tiêu chí này thì toàn tỉnh có khoảng 8 xã nghèo nội địa. Kèm theo đó Sở LĐ-TB&XH đề xuất một số chính sách hỗ trợ cho hộ nghèo và hộ cận nghèo thuộc các xã nghèo nội địa, trong đó có các khoản hỗ trợ về điện, nước sạch, y tế, giáo dục…

Tuy nhiên, có nhiều ý kiến cho rằng tiêu chí xác định xã nghèo nội địa chỉ tính từ tỷ lệ % số hộ nghèo và cận nghèo là chưa đủ, cần phải có thêm tiêu chí về thực trạng hạ tầng kinh tế- xã hội bởi vì có xã tỷ lệ hộ nghèo thấp nhưng hệ thống hạ tầng rất kém, còn có xã tỷ lệ hộ nghèo cao nhưng hệ thống hạ tầng lại tốt hơn. Đồng thời cũng có ý kiến cho rằng đối với xã nghèo nội địa thì tỉnh tập trung đầu tư phát triển hạ tầng theo kiểu Chương trình 135 chứ không nên có chính sách hỗ trợ riêng cho hộ nghèo thuộc các xã nghèo nội địa mà phải có chính sách cho hộ nghèo chung toàn tỉnh, có như thế mới công bằng đối với các hộ nghèo ở các xã khác.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thu Thuỷ thống nhất với các ý kiến đóng góp và đề nghị Sở LĐ-TB&XH điều chỉnh lại để có tiêu chí xã nghèo nội địa phù hợp nhất, đồng thời đề xuất mức vốn đầu tư hàng năm đối với các xã nghèo nội địa để UBND tỉnh quyết định thực hiện bắt đầu từ năm 2013.

Tại phiên họp, Sở LĐ-TB&XH cũng trình bày dự thảo chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 1.6.2012 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về “Một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020”. Theo nội dung bản dự thảo, định hướng chung của chương trình hành động là: tiếp tục cải thiện, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của người có công và bảo đảm an sinh xã hội; huy động tối đa nguồn lực xã hội tham gia thực hiện chính sách ưu đãi người có công và an sinh xã hội; đa dạng hoá hệ thống an sinh xã hội, chia sẻ trách nhiệm giữa Nhà nước, xã hội và người dân… Có nhiều ý kiến đóng góp dự thảo này, trong đó có ý kiến cho rằng: cần đề ra mục tiêu cụ thể hơn; cần chia ra giai đoạn thực hiện cụ thể; cần phân tích rõ hơn về nhiệm vụ, giải pháp và tổ chức thực hiện để nâng cao tính khả thi của Chương trình hành động Nghị quyết số 15-NQ/TW.

Trong 1 ngày làm việc, phiên họp tiếp tục xem xét thông qua thêm dự thảo: Chương trình hành động về phát triển dịch vụ, thương mại trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2012-2015 và tầm nhìn 2020; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ IX về huy động các nguồn lực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2011-2015; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ IX về phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của các thành phần kinh tế trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, phiên họp cũng đã xem xét thông qua tờ trình về việc ban hành quy định phân cấp quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi trên địa bàn tỉnh Tây Ninh và phương án kiến trúc tượng đài Junction City dự kiến xây dựng tại trung tâm văn hoá huyện Tân Châu để kỷ niệm chiến thắng trận càn Junction City của Mỹ - nguỵ vào năm 1967.

Sơn Trần