Uỷ ban bầu cử tỉnh Tây Ninh họp phiên thứ 2 

Cập nhật ngày: 18/02/2021 - 18:54

BTNO - Chiều 18.2, Uỷ ban Bầu cử tỉnh tổ chức phiên họp thứ 2, chuẩn bị cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban Bầu cử tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc cùng các thành viên thường trực Uỷ ban Bầu cử chủ trì phiên họp.

Bà Nguyễn Đài Thy – Giám đốc Sở Nội vụ thông qua các tờ trình về việc phân chia đơn vị bầu cử ĐBQH khóa XV và HĐND nhiệm kỳ 2021-2026.

Mở đầu phiên họp, đại diện Uỷ ban Bầu cử các huyện, thị xã, thành phố báo cáo tiến độ thực hiện các công việc chuẩn bị cho công tác bầu cử trên địa bàn. Đến thời điểm này, các địa phương cơ bản hoàn thành công tác cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã, nhiệm kỳ 2021-2026; tổ chức xong Hội nghị Hiệp thương lần thứ nhất để thoả thuận về cơ cấu, thành phần và số lượng người ra ứng cử theo đúng tiến độ đề ra.

Sở Nội vụ thông qua tờ trình về việc đề nghị phân chia đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV trên địa bàn tỉnh; tờ trình về việc công bố đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026. UB.MTTQVN tỉnh thông qua kế hoạch giám sát công tác bầu cử.

Chủ tịch Uỷ ban Bầu cử tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc phát biểu tại phiên họp.

Dự kiến số lượng đại biểu Quốc hội khoá XV được bầu của Tây Ninh là 6 đại biểu; số lượng đại biểu HĐND tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2021-2026 là 52 đại biểu.

Phiên họp còn thông qua việc in ấn các biểu mẫu, tài liệu và vật dụng phục vụ cho công tác bầu cử như hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, con dấu của các tổ chức phụ trách bầu cử, thùng phiếu, thẻ cử tri…

Tại phiên họp, Sở Nội vụ xin ý kiến Uỷ ban Bầu cử tỉnh đổi tên Tiểu ban Bảo vệ thành Tiểu ban An ninh trật tự và Y tế, vừa làm nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự trong bầu cử vừa bảo đảm công tác phòng, chống dịch bệnh trong tình hình hiện nay. Theo đó, bổ sung ông Nguyễn Văn Cường- Phó Giám đốc phụ trách Sở Y tế vào làm Phó Tiểu Ban.

Thống nhất với các nội dung được trình tại phiên họp, Chủ tịch Uỷ ban Bầu cử Nguyễn Thanh Ngọc nhấn mạnh, để công tác bầu cử thành công, đề nghị các thành viên trong Uỷ ban Bầu cử của địa phương quan tâm chỉ đạo, kiểm tra tất cả các mặt công tác, nhất là quán triệt chặt chẽ, kịp thời những chỉ đạo của Uỷ ban Bầu cử tỉnh để triển khai đồng bộ.

Khi phát sinh bất cứ khó khăn, vướng mắc nào, địa phương cần phản hồi nhanh cho Sở Nội vụ - thường trực của Uỷ ban Bầu cử. Thành viên Uỷ ban Bầu cử cần làm tốt công tác tham mưu, chuẩn bị tốt nội dung, bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định, không để xảy ra sai sót.

Chủ tịch Uỷ ban Bầu cử yêu cầu các địa phương phải thống kê danh sách cử tri chính xác, đúng theo quy định; việc in ấn bảo đảm thời gian, số lượng, biểu mẫu. Đặc biệt, phải có bộ phận kiểm tra biểu mẫu, rà soát nội dung trước khi in để tránh sai sót, lãng phí.  

Chủ tịch UB.MTTQVN tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Nguyễn Văn Hợp phát biểu về công tác giám sát.

Ông Nguyễn Thanh Ngọc yêu cầu các Tiểu ban rà soát lại kế hoạch, bổ sung các nội dung phù hợp với thực tế, đúng chức năng, nhiệm vụ được phân công. Đặc biệt là Tiểu ban Tuyên truyền phải kiểm tra chặt chẽ khẩu hiệu trên các băng rôn, bảo đảm đúng nội dung, quy định, không để hiểu sai câu từ. Đối với Tiểu ban An ninh trật tự và Y tế, cần xây dựng nhiều kịch bản, phương án phòng, chống dịch bệnh để bảo đảm công tác bầu cử diễn ra an toàn, thành công.  

Về công tác giám sát, Chủ tịch Uỷ ban Bầu cử tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc đề nghị UB.MTTQVN tỉnh phối hợp với Thường trực HĐND tỉnh triển khai kế hoạch kiểm tra giám sát, thống nhất cách thức kiểm tra, giám sát linh hoạt, phù hợp; UB.MTTQVN tỉnh hỗ trợ cho các huyện, xã trong công tác hiệp thương, bảo đảm chặt chẽ, đúng cơ cấu; viết hồ sơ đúng biểu mẫu, yêu cầu.

N.D