BAOTAYNINH.VN trên Google News

Uỷ ban Bầu cử tỉnh Tây Ninh họp phiên thứ ba

Cập nhật ngày: 26/02/2016 - 05:56

Chủ tịch Uỷ ban Bầu cử tỉnh Tây Ninh, ông Phạm Văn Tân - Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo tại phiên họp.

Kể từ sau phiên họp thứ hai (ngày 17.2), Uỷ ban Bầu cử tỉnh đã tiến hành thành lập Tiểu ban Cử tri và Xét khiếu nại, tố cáo; Tiểu ban Bảo vệ; Tiểu ban Tuyên truyền và Tổ thư ký; ban hành Lịch thời gian tiến hành cuộc bầu cử, Quy chế làm việc; phân công các thành viên của Uỷ ban; rà soát và nắm danh sách cử tri theo từng địa bàn dân cư để làm cơ sở cho việc niêm yết danh sách cử tri phục vụ công tác bầu cử.

Bên cạnh đó, Uỷ ban Bầu cử tỉnh cũng đã theo dõi, góp ý cho cấp huyện về điều chỉnh cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND sau Hội nghị Hiệp thương lần thứ nhất của Uỷ ban MTTQVN cùng cấp.

Ông Huỳnh Văn Quang- Chủ tịch Uỷ ban MTTQVN tỉnh Tây Ninh phát biểu tại phiên họp.

Trong phiên họp thứ ba ngày 26.2, các thành viên Uỷ ban Bầu tư tỉnh đã thảo luận, đóng góp cho Dự toán kinh phí tổng thể cho công tác bầu cử; Dự thảo Hướng dẫn thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trong tổ chức bầu cử; Tờ trình về việc phân chia đơn vị bầu cử tỉnh, nhiệm kỳ 2016 – 2021 của Uỷ ban Nhân dân tỉnh và Dự thảo Kế hoạch kiểm tra công tác bầu cử.

Đặng Hoàng Thái