BAOTAYNINH.VN trên Google News

Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp họp Phiên thứ 8

Cập nhật ngày: 08/09/2013 - 06:19
HTML clipboardSáng 7.9, Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 họp Phiên thứ 8 dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch Ủy ban.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, chủ trì và phát biểu khai mạc Phiên họp lần thứ 8 của Ủy ban. Ảnh: vov.vn

Những nội dung chính được tập trung thảo luận, cho ý kiến trong Phiên họp này là các thành phần kinh tế, công tác thu hồi đất, chính quyền địa phương và Hội đồng Hiến pháp.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khẳng định, quá trình xây dựng Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 đã thu được nhiều ý kiến đóng góp tâm huyết, trách nhiệm của nhân dân, nhà khoa học, chuyên gia và các đại biểu Quốc hội.

Trên cơ sở đó, Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp  năm 1992 đã nghiêm túc tiếp thu, chỉnh lý, sửa đổi một cách khoa học, dân chủ để trình Quốc hội cho ý kiến. Quá trình cho ý kiến, tiếp thu, chỉnh lý, thảo luận hoàn thiện Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 đã diễn ra đến nay đúng tiến độ, quy trình và đảm bảo chất lượng, có cơ sở khoa học.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị các thành viên Ủy ban dành nhiều thời gian, tập trung tiếp thu, chỉnh lý; tích cực thảo luận, cho ý kiến bằng văn bản, chú trọng vào các nội dung còn có ý kiến khác nhau, cũng như tiếp tục cho ý kiến vào các điều khoản khác tiến tới thống nhất các nội dung và tiếp tục tiếp nhận ý kiến đóng góp của nhân dân; trình Quốc hội thông qua trong Kỳ họp tới theo đúng lịch trình đề ra.

Ngay sau đó, Quốc hội sẽ bắt tay vào việc hoàn thiện, triển khai thực hiện chương trình xây dựng pháp luật thời gian tiếp theo với trọng tâm là sửa đổi, bổ sung các dự án luật phù hợp với nội dung của Hiến pháp 1992 sửa đổi.

Theo Báo điện tử Chính phủ