Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhận Cờ thi đua xuất sắc toàn diện năm 2020 

Cập nhật ngày: 11/01/2021 - 18:28

BTNO - Sáng 11.1, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị lần thứ tư, khóa X, nhiệm kỳ 2019 - 2024, tổng kết công tác Mặt trận năm 2020. Tham dự hội nghị có ông Nguyễn Thành Tâm - Bí thư Tỉnh ủy, ông Võ Đức Trong - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, ông Trần Văn Chiến - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Ông Nguyễn Văn Hợp - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Năm 2020, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tập trung các hoạt động tuyên truyền, vận động tầng lớp nhân dân, các dân tộc, tôn giáo tích cực hưởng ứng thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc chủ trì phát động; tuyên truyền và tổ chức lấy ý kiến nhân dân tham gia góp ý dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng các nhiệm kỳ 2020-2025 và dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

Hưởng ứng lời kêu gọi “Toàn dân tham gia phòng, chống dịch Covid-19”, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp với UBND tỉnh tổ chức lễ phát động vận động các đơn vị, doanh nghiệp, mạnh thường quân, tổ chức tôn giáo và toàn dân trong, ngoài tỉnh hỗ trợ, đóng góp tiền, hiện vật phục vụ cho công tác phòng chống dịch Covid-19. 

Tính đến ngày 20.11.2020, toàn tỉnh đã vận động được trên 52 tỷ. Tổ chức thăm hỏi trực tiếp cán bộ, chiến sỹ các lực lượng vũ trang trực tiếp làm nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19; các khu cách ly tập trung và hỗ trợ một số hàng hóa thiết yếu với tổng trị giá trên 3,1 tỷ đồng.

MTTQ các cấp xây dựng và duy trì thực hiện các mô hình giúp nhau giảm nghèo bền vững; tiếp tục riển khai thực hiện Đề án hỗ trợ trâu, bò sinh sản cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2016-2020, đến nay số trâu, bò sinh sản là 830 con, lũy kế số trâu, bò của dự án tăng lên là 1.833 con.

Bí thư Tỉnh ủy trao Cờ thi đua xuất sắc toàn diện năm 2020 của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Năm 2020, Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” các cấp vận động được 33.410.100.000 đồng, đạt 167,1% kế hoạch đề ra; xây mới và bàn giao 304 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn, trị giá trên 16,267 tỷ đồng và sửa chữa 76 căn, trị giá trên 1,3 tỷ đồng. MTTQ các cấp phối hợp các tổ chức thành viên tiếp tục duy trì thực hiện 173 mô hình gắn với nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Hoạt động giám sát, phản biện xã hội; xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của MTTQ các cấp trong tỉnh có sự tập trung và thực hiện nhiều nội dung hiệu quả. Thông qua hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền các cấp với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân định kỳ và hoạt động giám sát trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền đã kịp thời giải quyết các kiến nghị của Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân. Trong năm, Ban Thanh tra nhân dân tổ chức giám sát được 577 cuộc; qua giám sát kiến nghị 343 vấn đề; Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng giám sát được 649 cuộc, kiến nghị 105 nội dung.

Ông Nguyễn Văn Hợp - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng bằng khen của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho các tập thể, cá nhân.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thành Tâm đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tập trung tổ chức tuyên tuyền rộng rãi đến tầng lớp nhân dân về Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; chú trọng đổi mới phương thức, nâng cao hiệu quả tuyên truyền, phù hợp với từng đối tượng, truyền tải được những quan điểm, định hướng, mục tiêu cơ bản, nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp đột phát để phát triển địa phương, đất nước.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp cần xây dựng chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, sát với điều kiện thực tế, đảm bảo thiết thực, khả thi, hiệu quả; tổ chức quán triệt, tuyên truyền tạo sự thống nhất nhận thức, tích cực hành động trong hệ thống mặt trận và tầng lớp nhân dân.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu MTTQ Việt Nam các cấp tập trung phát huy vai trò, nhiệm vụ trong tham gia tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại địa phương; phối hợp tổ chức, vận động cử tri, nhân dân thực hiện đúng, đầy đủ quyền hạn, trách nhiệm trong bầu cử.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Chiến tặng Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2020, bằng khen cho các tập thể.

Tiếp tục triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động lớn do Mặt trận chủ trì, công tác đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo.

Cần chú trọng thực hiện tốt vai trò tham mưu với cấp ủy Đảng về công tác mặt trận, tập trung triển khai các chương trình giám sát và phản biện xã hội, đẩy mạnh việc góp ý, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền theo tinh thần Nghị quyết 217, 218 của Bộ Chính trị và Quyết định số 99-QĐ/TW, ngày 3.10.2017 và Quy định số 124-QĐ/TW ngày 2.2.2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng. MTTQ các cấp tích cực tổ chức có hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy mạnh mẽ vai trò của tổ dân cư tự quản, góp phần nâng cao hiệu quả quản trị công của tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Chiến tặng bằng khen cho các cá nhân, tập thể.

Dịp này, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng Cờ thi đua xuất sắc toàn diện năm 2020 cho Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tây Ninh, bằng khen cho 9 tập thể, 11 cá nhân; UBND tỉnh tặng Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2020 cho Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Châu, bằng khen cho 50 tập thể, 13 cá nhân; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ khen thưởng 35 tập thể, 30 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước và công tác mặt trận năm 2020.

Thiên Di