Các tôn giáo chung tay chống dịch Covid-19

Thời gian qua, các tôn giáo trên địa bàn tỉnh tích cực chung tay với chính quyền địa phương phòng, chống dịch bệnh Covid-19 với tinh thần “chống dịch như chống giặc”.