Chấn chỉnh tình trạng “Báo hoá” trang tin điện tử

Vừa qua, tại thành phố Hồ Chí Minh, Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử (thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông), tổ chức hội thảo Ðánh giá hoạt động thông tin điện tử năm 2020 và định hướng năm 2021. Tại hội thảo, nhiều vấn đề liên quan đến hoạt động thông tin trên nền tảng số, đặc biệt là hoạt động của mạng xã hội và trang tin điện tử, được đặt ra.