“Nhức nhối” nạn khai thác đá lậu

Mấy năm gần đây, UBND tỉnh đã có chủ trương chấm dứt hoạt động khai thác đá tại núi Bà Đen, không có bất kỳ doanh nghiệp nào được cấp phép. Thế nhưng, dưới chân núi Bà Đen, ngày đêm vẫn âm thầm “rỉ máu” do vấn nạn khai thác đá lậu.