Chủ động áp dụng nhiều biện pháp phòng chống dịch

Trước tình hình dịch Covid- 19 tiếp tục diễn biến phức tạp, thành phố Tây Ninh chủ động áp dụng nhiều biện pháp chống dịch, góp phần chia sẻ khó khăn với người dân nói riêng, công tác phòng chống dịch của tỉnh nói chung.