Thăng trầm xe buýt

Xe buýt là phương tiện vận tải hành khách công cộng không thể thiếu trong hệ thống giao thông. Ở Tây Ninh, toàn tỉnh có 7 tuyến xe buýt nội tỉnh và liên tỉnh hoạt động hằng ngày với hơn 80 đầu xe. Tuy nhiên có một thực tế đáng buồn là, xe buýt vẫn chưa thực sự phát huy hiệu quả trong khi hệ thống hạ tầng giao thông của tỉnh ngày càng được nâng cấp đồng bộ.