Ðẩy nhanh tiến độ đền bù, sớm đưa công trình về đích

Hai dự án này được khởi công vào năm 2018, các đơn vị thi công gấp rút thi công các hạng mục công trình đã được giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên, để hai công trình giao thông trọng điểm này sớm về đích, rất cần sự đồng thuận của người dân trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng.