Cần quản lý nghiêm việc xây nhà nuôi chim yến

Những năm gần đây, thấy rõ lợi nhuận từ yến tổ, nhiều người dân trong tỉnh đã tự đầu tư xây nhà nuôi chim yến. Để thu hút, dẫn dụ chim yến về, các hộ lắp đặt hệ thống âm thanh phát ra tiếng chim yến gọi bầy.