Sẵn sàng, quyết liệt

Để phòng, chống dịch Covid-19, tỉnh triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều biện pháp, trong đó chú trọng thực hiện nghiêm công tác cách ly y tế. Hiện nay, 9 huyện, thị xã thành phố đều có khu cách ly tập trung, đang hoạt động và sẵn sàng đón nhận người đến thực hiện cách ly.