ATM-Tết năm nay có còn quá tải ?

Trong những năm qua, tình trạng quá tải các máy ATM vào dịp công nhân, người lao động lĩnh lương hằng tháng vẫn chưa được giải quyết rốt ráo. Tình trạng này sẽ còn “căng thẳng” hơn, khi tết đã cận kề, nhiều người muốn rút tiền nhanh để mua sắm, chi tiêu.