Bài cuối: Cơ hội để thích ứng và thay đổi

Từ những con số tăng trưởng mà ngành nông nghiệp đạt được, chuyên gia này cho rằng nông nghiệp là bệ đỡ, tấm khiên vững chắc của nền kinh tế. Ngành nông nghiệp đã nhập cuộc kịp thời, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong sản xuất, phân phối, lưu thông, chế biến, tiêu thụ nông sản cho nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp.