Sẵn sàng cho mọi tình huống

Kể từ khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát, cùng với cả nước, lãnh đạo tỉnh Tây Ninh đã triển khai đồng bộ các giải pháp phòng chống dịch bệnh, sẵn sàng ứng phó với các tình huống dịch bệnh xảy ra trên diện rộng. Cả hệ thống chính trị và nhân dân đã cùng vào cuộc, với tinh thần phòng chống dịch bệnh như “chống giặc”…