baotayninh.vn

Cần nhiều giải pháp khơi thông động lực tăng trưởng

Với 24 chỉ tiêu chủ yếu được Nghị quyết Đại hội XI đề ra, qua đánh giá nửa nhiệm kỳ các chỉ tiêu về lĩnh vực xã hội, môi trường, xây dựng Đảng đã đạt được trên 50% nhiệm vụ, khả năng cuối nhiệm kỳ sẽ hoàn thành.