Cử tri quan tâm về an toàn đường bờ kênh

Để cử tri có thêm nhiều thông tin liên quan đến nội dung kiến nghị, Báo Tây Ninh đã có buổi trao đổi với đại diện các công ty quản lý kênh và chính quyền địa phương có tuyến kênh trọng yếu đi qua.