Thời Sự - Chính trị   Việt Nam - Thế giới

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Việt Nam đề nghị WB tiếp tục cung cấp nguồn lực trợ giúp phát triển

Cập nhật ngày: 12/11/2016 - 06:34

Chúc mừng ông Ousmane Dione vừa chính thức nhận nhiệm vụ mới - Giám đốc WB tại Việt Nam, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng ghi nhận, đánh giá cao vai trò và sự hỗ trợ của WB với Việt Nam, cũng như cá nhân ông Ousmane Dione thông qua việc triển khai một số chương trình, dự án ngành nước và môi trường tại Việt Nam.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tiếp Giám đốc WB tại Việt Nam, ông Ousmane Dione. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Theo Phó Thủ tướng, trong nhiều năm vừa qua, mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và WB không ngừng được củng cố và tăng cường, đặc biệt trong các lĩnh vực phát triển hạ tầng, giao thông, phát triển đô thị, ứng phó với biến đổi khí hậu...
 
WB đã giới thiệu nhiều mô hình mới cả trong huy động nguồn lực xã hội (hình thức đối tác công-tư PPP) lẫn các mô hình mới trong quá trình xây dựng và triển khai các chương trình, dự án phù hợp với đặc thù của Việt Nam, đặc biệt là trong chống và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đánh giá cao việc WB đã xây dựng Báo cáo Việt Nam 2035, hoàn toàn phù hợp với nhận định, định hướng và mục tiêu mà Đại hội Đảng lần thứ XII của Việt Nam đã đề ra.

Phó Thủ tướng đề nghị trong thời gian tới WB tiếp tục tập trung cung cấp nguồn lực giúp Việt Nam thực hiện các định hướng phát triển đã đề ra, đặc biệt trong việc đầu tư cơ sở hạ tầng.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng khẳng định Chính phủ sẽ có các biện pháp để tăng cường giám sát và quản lý sử dụng nguồn vốn vay của WB nói riêng, vốn vay của cộng đồng quốc tế nói chung, đảm bảo hiệu quả của các dự án do WB tài trợ.

Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam Ousmane Dione bày tỏ vinh dự được nhận nhiệm vụ tại Việt Nam và cam kết tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ hợp tác rất hiệu quả giữa WB và Việt Nam.

Theo ông Osumane Dione, quan hệ hợp tác giữa WB và Việt Nam là mối quan hệ chặt chẽ, dựa trên sự tin cậy lẫn nhau, và cá nhân ông trên cương vị mới sẽ làm hết sức mình để củng cố và phát triển sự tin cậy đó.

Giám đốc Ousmane Dione bày tỏ mong muốn nhận được sự ủng hộ, hỗ trợ của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng trong việc trao đổi, tham vấn ý kiến để từ đó nâng cao chất lượng các báo cáo, tư vấn chính sách của WB.

Nguồn TTXVN/VIETNAM+