BAOTAYNINH.VN trên Google News

Vùng 3 Hải quân: Hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự - quốc phòng và xây dựng Đảng 

Cập nhật ngày: 26/06/2024 - 20:30

BTNO - Ngày 25.6, tại Đà Nẵng, Bộ tư lệnh Vùng 3 Hải quân tổ chức Hội nghị quân chính 6 tháng đầu năm 2024. Đại tá Nguyễn Thiên Quân- Tư lệnh Vùng chủ trì hội nghị.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

6 tháng đầu năm 2024, Đảng uỷ, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân và cấp uỷ, chỉ huy các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo, duy trì tốt lực lượng, phương tiện, nền nếp, chế độ trực sẵn sáng chiến đấu (SSCĐ); kịp thời tham mưu, đề xuất với Đảng uỷ, Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân xử trí tốt các tình huống đúng đối sách, không để bị động, bất ngờ, bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng biển được phân công, giữ vững môi trường hoà bình, ổn định trên biển. Toàn Vùng đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ huấn luyện chiến sĩ mới, huấn luyện, luyện tập, diễn tập, bắn đạn thật, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị được quán triệt, triển khai đồng bộ, hiệu quả; đặc biệt là kịp thời tổ chức sơ, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của cấp trên. Các hội thi sáng kiến, cải tiến mô hình, học cụ, hội thao… trong toàn Vùng được tổ chức tốt. Công tác hậu cần - kỹ thuật được bảo bảo đảm đầy đủ. Công tác dân vận, chính sách, phối hợp hoạt động với địa phương đạt hiệu quả cao, có nhiều kết quả nổi bật.

Đại tá Nguyễn Thiên Quân phát biểu kết luận hội nghị.

6 tháng cuối năm 2024, Đảng uỷ, Bộ tư lệnh Vùng 3 Hải quân xác định tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng đơn vị vững mạnh về chính về chính trị, tư tưởng, tổ chức và cán bộ, SSCĐ cao, giữ vững môi trường hoà bình, ổn định trên vùng biển được phân công quản lý; thực hiện tốt nhiệm vụ phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; không ngừng nâng cao chất lượng huấn luyện, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, bảo đảm an toàn, xây dựng Vùng vững mạnh toàn diện, “mẫu mực, tiêu biểu”.

Vùng 3 Hải quân hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự - quốc phòng.

Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tá Nguyễn Thiên Quân ghi nhận và biểu dương các kết quả đạt được của các cơ quan, đơn vị trong toàn Vùng; đồng thời, yêu cầu cấp uỷ, chỉ huy các cấp triển khai quyết liệt, đồng bộ khắc phục triệt để các tồn tại, khuyết điểm của 6 tháng đầu năm; duy trì nghiêm lực lượng, phương tiện trực sẵn sàng chiến đấu, quản lý chặt chẽ vùng biển được phân công.

Thủ trưởng Vùng khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tốt trong đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội Thi đua quyết thắng Vùng 3 Hải quân giai đoạn 2019 - 2024.

Tổ chức huấn luyện theo chương trình giai đoạn 2 hiệu quả, thực chất; tăng cường công tác quản lý, giáo dục chấp hành kỷ luật, bảo đảm an toàn, nắm chắc các mối quan hệ của quân nhân, quản lý tốt tình hình tư tưởng của bộ đội; bảo đảm tốt hậu cần – kỹ thuật cho các nhiệm vụ; giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong toàn Vùng, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chỉ tiêu trên giao.

Vũ Nguyệt