Tiếp nhận cách ly tập trung 305 sinh viên Campuchia

Trưa 4.9, tại các khu cách ly tập trung trên địa bàn, thành phố Tây Ninh tiếp nhận 305 sinh viên Campuchia trở lại Việt Nam nhập học.