Tiếp nhận, cách ly 38 công dân nhập cảnh vào Việt Nam

Ngày 10.1, huyện Dương Minh Châu tổ chức tiếp nhận 38 công dân là những người đi từ các quốc gia khác về Việt Nam hoặc từng qua vùng có dịch Covid-19 về khu cách ly tập trung của huyện, đặt tại Văn phòng ấp Phước Long 1, xã Phan.