Sở GTVT yêu cầu các đơn vị vận tải khai báo thông tin nếu có vận chuyển hành khách đi đến các tỉnh, thành có dịch

Nội dung thông tin cần cung cấp gồm: biển số xe, hành trình di chuyển, ngày đi/đến, điểm đến, điểm tham quan, du lịch, danh sách hành khách của chuyến đi.