Tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp cấp bách trong phòng chống dịch Covid-19

Đến 14 giờ ngày 9.4 toàn tỉnh Tây Ninh đang cách ly tại cơ sở y tế 90 người; cách ly tại các khu cách ly tập trung là 1.200 người; cách ly tại nhà, nơi lưu trú là 62 người.