Tiếp tục cách ly thêm 35 trường hợp tại khu cách ly tập trung của tỉnh

Những trường hợp cách ly này được thực hiện theo đúng quy trình kiểm soát dịch của ngành Y tế. Hoàn toàn không phải là các ca mắc bệnh.