Điều chế thành công vaccine Covid-19 dạng uống

Đại học Thiên Tân tuyên bố đã điều chế thành công vaccine dạng uống cho dịch bệnh Covid-19, tiến đến thử nghiệm lâm sàng.