baotayninh.vn

Thời Sự - Chính trị   Xây dựng Đảng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Đảng bộ tỉnh Tây Ninh với công tác vận động quần chúng đạo Cao Đài: Vì nghĩa lớn “Nước vinh, Đạo sáng”

Bài cuối: Tự do tín ngưỡng của tín đồ Cao Đài trên địa bàn tỉnh 

Cập nhật ngày: 16/09/2023 - 16:07

BTNO - Trong thời gian qua, công tác quản lý nhà nước về tôn giáo, dân tộc trên địa bàn tỉnh luôn được tăng cường, các nhu cầu tín ngưỡng luôn được tôn trọng và thực hiện đúng quy định pháp luật, góp phần thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó giữa cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền với tôn giáo, dân tộc.

Cử tri tôn giáo Cao Đài phát biểu ý kiến tại hội nghị tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội.

Tại một buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp Quốc hội giữa năm 2023 ở thành phố Tây Ninh, có một vị chức sắc đạo Cao Đài đặt câu hỏi với đại biểu Quốc hội (ĐBQH): “Hiện nay có một số con em có tinh thần phục vụ Tổ quốc trong lực lượng vũ trang, nhưng khi làm hồ sơ nếu hồ sơ có tôn giáo sẽ được xếp qua một bên, cái này có hay không?”.

Sau khi trả lời thông tin này là không chính xác, ông Phạm Hùng Thái- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Tây Ninh khẳng định: “Chủ trương của Đảng, Nhà nước hiện nay là những người đang tham gia tôn giáo, đang sinh hoạt tôn giáo mà thấy rằng mục tiêu, lý tưởng, cương lĩnh, điều lệ của Đảng Cộng sản Việt Nam phù hợp với tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của mình, mong muốn được trở thành đảng viên Cộng sản cũng sẽ được bồi dưỡng để kết nạp vào Đảng”.

Lời phát biểu của người lãnh đạo Đảng bộ tỉnh Tây Ninh chính là lời khẳng định quan điểm nhất quán về tôn giáo trong quá trình lãnh đạo công cuộc đổi mới của Đảng trên đất nước ta, chính thức giải đáp cho điều băn khoăn từ lâu của tín đồ đạo Cao Đài nói riêng, người có tín ngưỡng tôn giáo nói chung: “Người theo tôn giáo có được kết nạp vào Đảng không?”.

Thực ra từ ngày đầu giải phóng 30.4.1975, thậm chí trước đó trong thời kỳ kháng chiến, ở Tây Ninh đã có nhiều người yêu nước, phấn đấu theo mục tiêu, lý tưởng của Đảng, đứng vào hàng ngũ Đảng Cộng sản Việt Nam.

Lãnh đạo tỉnh chụp ảnh lưu niệm với chức sắc tôn giáo Cao Đài tại buổi họp mặt tôn giáo, dân tộc năm 2022.

Riêng với người đạo Cao Đài, số lượng người tham gia tôn giáo, đang sinh hoạt tôn giáo đứng vào hàng ngũ Đảng gia tăng mạnh mẽ từ sau khi đạo Cao Đài Tây Ninh được nhà nước Cộng hoà XHCN Việt Nam “trao pháp nhân”, được công nhận Hiến chương Đại đạo Tam kỳ Phổ độ - Cao Đài Toà thánh Tây Ninh và nhất là từ khi được di liên đài Đức Hộ pháp Phạm Công Tắc từ Vương quốc Campuchia về Toà thánh.

Điều này được thể hiện cụ thể qua những “con số biết nói”: trong giai đoạn 2006-2010, trong tôn giáo Cao Đài có 1.248 tín đồ ưu tú, chiếm 8,53% số quần chúng ưu tú được công nhận cảm tình Đảng, kết nạp được 816 đảng viên có đạo chiếm 10,89% tổng số đảng viên mới kết nạp trên toàn tỉnh trong 5 năm, tăng hơn gấp đôi so với số đảng viên có đạo Cao Đài trước năm 2006 (816/1.675 đảng viên).

Đến cuối năm 2021, toàn tỉnh có 3.400 đảng viên trong các tôn giáo, chiếm tỷ lệ đáng kể trong tổng số đảng viên thuộc Đảng bộ tỉnh. Trong đó, đảng viên là người theo đạo Cao Đài là 2.767 người (có 1.605 nữ), chiếm 81,38% tổng số đảng viên có đạo; nhiều đảng viên tham gia làm chức việc trong đạo Cao Đài.

 Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Phạm Hùng Thái nhận định: Nhìn chung, qua 30 năm thực hiện chủ trương của Trung ương Đảng về công tác đối với đạo Cao Đài, nhận thức của các cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị đối với đạo Cao Đài ngày được nâng lên; phát huy được vai trò, nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị trong việc giải quyết nhu cầu sinh hoạt tinh thần của người dân, làm cho các tổ chức và cá nhân đạo Cao Đài ngày càng tin tưởng vào chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với tôn giáo nói chung và đạo Cao Đài nói riêng.

Các cấp, các ngành thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với hoạt động của đạo Cao Đài, hướng dẫn, tạo điều kiện cho đạo Cao Đài hoạt động, đúng chương trình, kế hoạch đề ra.

Tôn giáo Cao Đài trên địa bàn tỉnh hoạt động cơ bản ổn định; không ngừng phát triển về nhiều mặt, có sự phát triển về số lượng chức sắc, chức việc và tín đồ; tập trung công tác đào tạo, củng cố tổ chức bộ máy; xây dựng, sửa chữa cơ sở thờ tự ngày càng nhiều và khang trang hơn; bài trừ mê tín dị đoan, tuân thủ quy định của pháp luật; hoạt động từ thiện, an sinh xã hội được chú trọng; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương góp phần quan trọng cùng cấp uỷ, chính quyền thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh..

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Phạm Hùng Thái và Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ Trương Nhật Quang tặng quà chúc mừng năm mới Đầu sư Thượng Tám Thanh.

Để đạt được những kết quả tốt đẹp đó, cấp uỷ, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở đã nhận thức đúng đắn về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác tôn giáo trong tình hình mới; kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả. Đặc biệt là việc các chức sắc, chức việc, tín đồ đạo Cao Đài phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, từ đó các sinh hoạt tôn giáo dần đi vào ổn định, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Tiếp tục thực hiện tốt công tác tôn giáo trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, ông Phạm Hùng Thái- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cho rằng, tỉnh Tây Ninh cần phải tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị; cấp ủy, chính quyền, các ngành, các cấp phải bám sát và thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tôn giáo nói chung và đạo Cao Đài nói riêng; phải thống nhất quan điểm cốt lõi của công tác tôn giáo là công tác vận động quần chúng, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị.

Phó Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Mạnh Hùng tiếp Hội thánh Cao Đài Tây Ninh đến thăm, chúc Tết lãnh đạo Tỉnh uỷ.

Bên cạnh đó luôn chú trọng công tác tuyên truyền chính sách, pháp luật về tôn giáo, nâng cao nhận thức của chức sắc, chức việc, tín đồ đạo Cao Đài về công tác tôn giáo. Đồng thời xây dựng mối liên hệ mật thiết, gắn bó giữa lãnh đạo cấp uỷ, chính quyền với chức sắc đạo Cao Đài; các ngành liên quan cần tăng cường công tác phối hợp, thống nhất trong giải quyết các vấn đề liên quan đến công tác tôn giáo; thực hiện tốt công tác vận động quần chúng.

Đồng thời phát huy tốt vai trò của các chức sắc, chức việc trong đạo Cao Đài. Đây là những người tiêu biểu, gương mẫu, có hiểu biết về tôn giáo và chính sách tôn giáo của Đảng, Nhà nước; có uy tín, ảnh hưởng tích cực trong tôn giáo và khả năng vận động tín đồ đạo Cao Đài chấp hành tốt pháp luật, tích cực tham gia các phong trào hành động cách mạng ở địa phương.

Theo Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, trong công tác vận động quần chúng có tín ngưỡng tôn giáo trong thời gian tới, tỉnh phải nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trong giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến tôn giáo; phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành trong phối hợp giải quyết dứt điểm những vụ việc phức tạp liên quan đến tôn giáo.

Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” gắn với “Xây dựng cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo văn minh”, các cuộc vận động xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; xây dựng vùng đồng bào tôn giáo không có tệ nạn xã hội, bảo vệ môi trường; hoạt động tôn giáo trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; hoạt động tôn giáo an toàn trong bối cảnh dịch Covid-19 chưa chấm dứt hoàn toàn trên thế giới.

Nguyễn Tấn Hùng - Đặng Tố Tuấn

Tin liên quan