BAOTAYNINH.VN trên Google News

Ban Kinh tế – Ngân sách HĐND tỉnh thẩm tra các dự thảo các báo cáo và dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ 7 

Cập nhật ngày: 23/03/2023 - 09:35

BTNO - Chiều 22.3, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tổ chức buổi họp thẩm tra các dự thảo các báo cáo và dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ 7 (kỳ họp chuyên đề) của HĐND tỉnh khoá X, nhiệm kỳ 2021- 2026.

Ban Kinh tế – Ngân sách HĐND tỉnh họp thẩm tra các dự thảo các báo cáo và dự thảo nghị quyết  trình kỳ họp thứ 7 (kỳ họp chuyên đề) của HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021- 2026.

Bà Nguyễn Thị Yến Mai- Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp, các thành viên của Ban Kinh tế - Ngân sách đã dành thời gian thẩm tra dự thảo các nghị quyết: về giá sản phẩm, dịch vụ công ích thuỷ lợi năm 2022 trên địa bàn tỉnh; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 nguồn ngân sách địa phương;

Phê duyệt điều chỉnh chủ trương  đầu tư dự án Hệ thống thu gom và xử lý nước thải thị trấn Châu Thành (giai đoạn 1); Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án phát triển các đô thị dọc hành lang tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng tại Mộc Bài và cho ý kiến dự thảo báo cáo tình hình hoạt động quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2023.

Về nội dung dự thảo các nghị quyết về giá sản phẩm, dịch vụ  công ích thuỷ lợi năm 2022 trên địa bàn tỉnh. Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đề nghị bổ sung vào Điều 1 “Giá sản phẩm, dịch vụ công ích thuỷ lợi quy định tại Nghị quyết này là giá không có thuế giá trị gia tăng”, cho phù hợp với Quyết định số 1477/QĐ-BTC ngày 5.8.2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về giá tối đa sản phẩm, dịch vụ thuỷ lợi năm 2021, bảo đảm việc triển khai thực hiện giá sản phẩm, dịch vụ công ích thuỷ lợi trong năm 2023 được kịp thời, đúng quy định.

Ông Lê Anh Tâm - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giải trình một số vấn đề dự thảo Nghị quyết về giá sản phẩm, dịch vụ  công ích thủy lợi năm 2022 trên địa bàn tỉnh.

Đối với nội dung Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 theo đề nghị của UBND tỉnh có tổng mức vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 sau điều chỉnh là 19.893,186 tỷ đồng (tăng 35,641 tỷ đồng), tăng từ nguồn vốn ngân sách tỉnh.

Trong đó, điều chỉnh giảm vốn đối với 7 dự án do không còn nhu cầu sử dụng là 60,6 tỷ đồng; điều chỉnh tăng kế hoạch vốn cho 6 dự án để đẩy nhanh tiến độ thực hiện là 1.329,6 tỷ đồng. Đồng thời, bổ sung 18 dự án mới đã hoàn chỉnh thủ tục đầu tư vào danh mục dự án đầu tư, với nhu cầu vốn là 223,5 tỷ đồng và bổ sung 16 dự án ưu tiên vào danh mục cho phép chuẩn bị đầu tư.

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh cơ bản thống nhất việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách tỉnh, trong 18 dự án mới dự kiến bổ sung vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 có 3 dự án chưa có quyết định chủ trương đầu tư, Ban Kinh tế - Ngân sách đề nghị các đơn vị liên quan cần kịp thời hoàn chỉnh thủ tục đầu tư, bảo đảm điều kiện quy định tại khoản 2, Điều 52 Luật Đầu tư công năm 2019 trước khi trình HĐND tỉnh thông qua.

Dự án Phát triển các đô thị dọc hành lang tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng tại Mộc Bài được Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh thời gian thực hiện dự án tại Quyết định số 213/QĐ-TTg ngày 17.2.2021 là đến ngày 30.6.2022.

Đến nay dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng 4 tiểu dự án thành phần, đang vận hành thử 1 tiểu dự án, còn 1 tiểu dự án đang thực hiện chưa hoàn thành do trong quá trình thi công gặp rất nhiều khó khăn, vướng mắc do khởi công năm 2021 vào thời điểm dịch bệnh Covid-19 phải tạm dừng thi công do giãn cách xã hội, đồng thời do người dân không hợp tác vì phải đào nền nhà lắp đặt đường ống gây xáo trộn sinh hoạt bình thường nên công trình không thể triển khai hoàn thành dự án theo tiến độ dự kiến.

Về nội dung này, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh cơ bản thống nhất nội dung trình phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Phát triển các đô thị dọc hành lang tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng tại Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh theo đề xuất của UBND tỉnh, điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đến ngày 30.6.2023 nhằm bảo đảm thời gian triển khai thi công hoàn thành khối lượng còn lại và phát huy hiệu quả đầu tư của toàn bộ dự án.

Thi công tiểu dự án tiêu thoát nước thị trấn Bến Cầu thuộc dự án phát triển các đô thị dọc hành lang tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng tại Mộc Bài.

Dự án Hệ thống thu gom và xử lý nước thải thị trấn Châu Thành (giai đoạn 1) thuộc nhóm  B, thời gian thực hiện lập dự án năm 2020, triển khai thực hiện và kết thúc năm 2022. Tuy nhiên, do công tác thẩm định đề xuất chủ trương đầu tư có nội dung chưa chặt chẽ, quá trình triển khai thực hiện dự án còn nhiều khó khăn (do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, giá xăng dầu tăng mạnh, khó khăn về điều kiện mặt bằng thi công) nên chưa bảo đảm thời gian và tiến độ đề ra, đến cuối năm 2022 đạt 95% so với khối lượng theo hồ sơ thiết kế được phê duyệt.

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh cơ bản thống nhất nội dung trình HĐND tỉnh điều chỉnh “Nhóm dự án” của dự án này là dự án đầu tư công thuộc nhóm C theo quy định của Luật Đầu tư công 2019, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đề nghị HĐND tỉnh xem xét giao lại UBND tỉnh điều chỉnh thời gian, tiến độ thực hiện dự án.

Phát biểu tại buổi thẩm tra, bà Nguyễn Thị Yến Mai- Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đề nghị các cơ quan liên quan tiếp thu, giải trình những ý kiến đóng góp. Tiếp tục rà soát toàn bộ các dự thảo nghị quyết về bố cục, số liệu, nội dung bảo đảm chính xác, hợp lý, đúng quy định; khẩn trương hoàn thiện dự thảo các nghị quyết trước khi trình kỳ họp thứ 7 (kỳ họp chuyên đề), HĐND tỉnh khoá X, nhiệm kỳ 2021- 2026.

Minh Dương